Château Osečany

Zámecký areál Osečany, přestavěný ze starší tvrze v druhé polovině 16. století, leží v dominantní poloze na ostrohu nad údolím potoka zvaný Mastník. Svažitý terén pod zámkem tu umožnil založit přírodní anglický park s komponovanou krajinnou scenérií. Obec Osečany se nachází v okrese Příbram, asi 5 km severně od města Sedlčany, ve vzdálenosti 59 km od Prahy.

Pokud máte zájem o náš katalog, pošlete nám žádost přes kontaktní formulář. +420 777 816 220
Kontaktovat
Cena na vyžádání
Okres: Příbram
Vzdálenost od Prahy: 60 km

Popis zámku a zámecká kaple

Nejspíše za Wolfganga Hennega byl zámek přestavěn barokně. Za Jana Václava Bubna z Litic (1733) byla v jižním křídle zřízena zámecká kaple sv. Anny s bohatě zdobeným vstupním portálem z nádvoří. Prostor Kaple prochází přízemím i prvním patrem zámku. V letech 1850–60 byl za Jany Tieglové z Lindenkronu zámek novogoticky přestavěn.

Původní oltář vzal za své během války. Současný oltář byl do kaple dovezen z kostela archanděla Michaela z obce Lauterbach u Sokolova. Nejcennějším dílem je obraz svatého Jana Křtitele. Pozoruhodná je freska Madony Svatohorské pod klenbou. Obřad se v kapli koná pravidelně každou poslední neděli v měsíci.

Dispozice zámku

Zámek je trojkřídlý, dvoupatrový, ukončený sedlovou střechou s menší plechovou věžičkou. Průčelí středního traktu je členěno trojdílnými arkádami. Do menšího nádvoří, které svírají obě křídla, je orientovaný vstup do kaple sv. Anny. Po stranách vchodu stojí pískovcové sochy svatého Leonarda a svatého Felixe. Obě jsou dobré práce z první poloviny 18. století, dnes však ve velmi špatném stavu, bez hlav a silně zvětralé.
Areál zámku Osečany tvoří celkem 7 ha plochy, z čehož zastavěná plocha zámku je pouze 645 m2, zbytek tvoří zámecký park s množstvím vzrostlých vzácných dřevin, komunikace, garáž a část sýpky.

Objekt nabízeného zámku v zámeckém areálu byl prohlášen za nemovitou kulturní památku v roce 1998 (objekt zámku a park) a takto i vedeny příslušným rejstříkem ÚSKP (Ústřední seznam kulturních památek ČR, vedený Národním památkovým ústavem).

Uvedená cena je k jednání.

Historie zámku

Raný barokní zámek byl v Osečanech postaven západně od staré tvrze, v jejím předhradí, v dominantní poloze na ostrohu nad údolím potoka zvaný Mastník. Podle architektonického a umělecko-historického rozboru budovy se tak muselo stát v druhé polovině 17. století, snad kolem r. 1680.

V roce 1665, kdy koupil Osečany Wolfgang Henneg, je v trhové smlouvě zmínka o zvláštním stavení kromě tvrze. V r. 1701 se uvádí nový, nedostavěný dům. Nic bližšího o něm v pramenech uvedeno není. V letech 1720 až 1725 patřily Osečany Janu Jiřímu Bechyňovi z Lažan, který projevoval umělecké zájmy (cestu pod zámkem ozdobil hodnotnou barokní sochou, u zámku zamýšlel postavit zvláštní kapli). Od r. 1725 vlastnil Osečany Karel Michna z Vacínova, od r. 1732 Jan Václav Bubna z Litic. Teprve za něho, v r. 1733, byla kaple zřízena v jižním zámeckém křídle. V tomto roce tedy patrně skončila výstavba osečanského zámku.

Kdy došlo k další změně majitele panství, není známo. Už v r. 1760 se uvádí jako držitelka Osečan Jeronýma Lanjusová z Wellenburgu, rozená Caraffová, která tu pak žila se svým manželem generálmajorem Františkem Josefem Lanjusem z Wellenburgu. V r. 1781 zdědil Osečany jejich syn Karel Lanjus z Wellenburgu. Rodina Lanjusů má pro dějiny Osečan zvláštní význam, a to jak pro proměnu vnitřního stavu jejich zámeckého sídla, tak i bezprostředního okolí. Svažitý terén pod zámkem tu umožnil založit přírodní anglický park s komponovanou krajinnou scenérií, v zámku žila rodina majitele s osobním „dvorem” podle módního životního stylu v dotyku s uměle upravenou přírodou. Ze zahradnických odborníků, které tehdy přetvářeli zámecké okolí, park i zahradu, je znám zvláště Václav Rissi (doložen v I. 1784-1797). Ještě v první polovině 19. st. se v zámecké zahradě, v oranžerii, pěstovaly citronovníky.
V r. 1795 koupila Osečany Gabriela z Mayerbachu, na konci feudalismu patřily Josefu Půlpánovi z Feldsteinu od r. 1840 jeho dceři Anně, provdané Tieglové z Lindenkronu.
Poslední soukromou majitelkou Osečan byla Anna Voitovi. V r. 1928 byl její zadlužený velkostatek rozprodán, zámek koupil lékařský spolek, který tu chtěl zřídit ozdravovnu.

Pokud máte zájem o náš katalog, pošlete nám žádost přes kontaktní formulář. +420 777 816 220
Kontaktovat

Více nemovitostí

Château Slavín

Cena na vyžádání
Více...

Château Porkertova vila

Cena na vyžádání
Více...

Château Litohoř

12.000.000 CZK
Více...

Château Nahošice

25.500.000 CZK
Více...

Château Osová

Cena na vyžádání
Více...

Château Choustník

Cena na vyžádání
Více...

Château Starosedlský hrádek

Cena na vyžádání
Více...

Château Historický objekt FILIPOV

3.985.000 CZK
Více...

Château Chrančovice

7.000.000 CZK
Více...

Château Prčice

29.490.000 CZK
Více...

Château Spitzerova vila

Cena na vyžádání
Více...

Château Starý Hrozňatov

25.500.000 CZK
Více...

Château Neznašov

Cena na vyžádání
Více...

Château Lechovice

28.000.000 CZK
Více...

Château Stružná

Cena na vyžádání
Více...

Château Jetřichovice

25.000.000 CZK
Více...
Všechny nemovitosti

Kontaktovat