Château Liberecká Střelnice

Tzv. „Liberecká Střelnice“ byla postavena v roce 1831 v empírovém stylu a dodnes je považována za nejvýznamnější dochovanou ukázku empírového stylu v Liberci. Původně se zde nacházel taneční sál a restaurace, později rozšířeno o krytou verandu. Objekt je situován na členitém pozemku, v centru města v lokalitě Liberec – Perštýn. Pozemek určený pro výstavbu (SM) má přibližně lichoběžníkový tvar o celkové ploše 5643 m2. Střelnice leží ve městě Liberec, cca 90 km od Prahy.

Pokud máte zájem o náš katalog, pošlete nám žádost přes kontaktní formulář. +420 777 816 220
Kontaktovat
Cena na vyžádání
Okres: Liberec
Vzdálenost od Prahy: 100 km

Popis objektu

Objekt „Střelnice“ je nemovitou kulturní památkou zapsanou na seznamu kulturních památek. Objekt byl postaven v „palácovém“ empírovém slohu v roce 1831. Architektonicky zajímavá stavba byla v roce 1867 rozšířena o přístavbu v zadním severním traktu, která obsahovala jídelnu s kuchyní a zázemím. Další úpravy spadají do počátku 20. st. kdy dochází k úpravě společenského sálu. V novodobé historii objekt sloužil různému využití, které znamenalo velkou ztrátu především interiérových hodnot.

Hlavní vstup do objektu empírové „Střelnice“ je orientován na sever a je zvýrazněn vysokým trojúhelníkovým portikem podepřeným čtyřmi toskánskými sloupy. Hlavní severní fasáda je asymetrická otevřená ze sálu v pravé části „palácovými“ okny, na opačné straně je dům ve dvou patrech rozdělen v pěti osách špaletovými okny.
Pozemek je ze západu ohraničen stávající komunikací ul. U Krematoria, na jižní straně je v těsné hranici městské zeleně a hřbitovní zdi.

Projekt na rekonstrukci a dostavbu DSP 2010

Navrhovaná rekonstrukce objektu Střelnice s využitím administrativně – provozního centra firmy je stavba se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Objekt má tři kancelářské podlaží, v podzemním podlaží jsou umístěna garážová stání a technické zázemí. Celková podlažní plocha objektu činí 3500 m2 administrativních, kancelářských a provozních ploch, počet krytých parkovacích míst je 16.
Objekt má nepravidelný půdorys vycházející z historických souvislostí při vzniku nemovité kulturní památky.
Přístavba na jižní straně funkčně a prostorově navazuje na stávající objekt a svým jednoduchým tvaroslovím má za snahu nekonkurovat kvalitní dochované architektuře.

Oba objekty jsou propojeny skleněným atriem s přirozeným osvětlením. Vjezd do garáží je navržen na jižní straně z ulice U Krematoria do 1.PP objektu. Zásobování je navrženo ze severní strany z příjezdové obslužné komunikace.
Na areál staveb byla vydána tato povolení:
• Územní souhlas se změnou stavby Přístavba a rekonstrukce Střelnice Liberec dne 8.6.2009
• Stavební úřad v Liberci stavební povolení dne 24.11.2009
• Změna stavby před dokončením na dostavba a nové využití objektu “střelnice” Liberec dne 29.11.2010.

Navrhované velikostní parametry objektu:
Stávající zastavěná plocha: 681 m2
Přístavba (jižní strana): 438 m2
Přístavba (západní terasa): 190 m2
Zpevněné plochy: 2312 m2
Vegetační plochy: 1455 m²
Ostatní plochy: 1876 m²
Celková užitná plocha: 4131m2

Parkovacích stání kryté : 9 Ks
Parkovacích stání nekryté: 22 Ks

Historie zámku

Objekt Střelnice byl v empírovém slohu postaven v roce 1831. V době svého vzniku byla střelnice postavena na pravidelném obdélníkovém půdorysu. Hlavním prostorem interiéru byl taneční sál a restaurace.

V roce 1857 byla zahájena výstavba boční prosklené dřevěné verandy navrhnuté architektem Mikschem. V roce 1867 se budova rozrůstá o zadní trakt, kde je přistavěna jídelna s kuchyní a zázemím. Ke konci 19. století se na přestavbě podílí i známý liberecký architekt Adolf Bürger. V roce 1892 přistavuje sociální zařízení a v roce 1897 projektuje vzduchotechnické zařízení, jehož zbytky a vyústění nad střechu dodnes v podkroví existuje.

Velmi hodnotnou součástí objektu je vlastní krov. Jedná se o krov krokevní konstrukce s jednou úrovní hambalků. Nosným systémem krovu je prostorová konstrukce ležaté stolice. Do krovu je vložena historická dřevěná konstrukce odvětrání velkého sálu střelnice pomocí vzduchovodních kanálů ústících do komínu vystupujícího nad střechu. Tato konstrukce integrálně vestavěná do krovu je úzce spjata s využíváním sálu pro střelecké účely.

Zřejmě do roku 1922 byl přiznán vnitřní ochoz v tanečním sálu i na vnějším plášti objektu, a to okny ve druhém patře. Po roce 1922 dle dochovaných plánů zůstaly balkóny pouze na dvou kratších stranách tanečního sálu. Symetrické rozvržení budovy vychází z klasicistně pojednaných fasád. Hlavním průčelím se objekt střelnice obrací k městu, za ním se nacházela plocha pro střelbu do terčů. Okolí objektu mělo zahradní úpravu s altánem. Původní krytinou objektu byly břidlicové šablony.

Pokud máte zájem o náš katalog, pošlete nám žádost přes kontaktní formulář. +420 777 816 220
Kontaktovat

Více nemovitostí

Château Hořín

Cena na vyžádání
Více...

Château Vila Čerych

Cena na vyžádání
Více...

Château Fara Budislav

Cena na vyžádání
Více...

Château Piaristická kolej - REZERVACE

Cena na vyžádání
Více...

Château Mostov - REZERVACE

Cena na vyžádání
Více...

Château Luka nad Jihlavou

Cena na vyžádání
Více...

Château Porkertova vila

Cena na vyžádání
Více...

Château Litohoř

12.000.000 CZK
Více...

Château Tvrz Dražice

Cena na vyžádání
Více...

Château Nahošice

25.500.000 CZK
Více...

Château Osová

19.900.000 CZK
Více...

Château Choustník

Cena na vyžádání
Více...

Château Historický objekt FILIPOV

3.985.000 CZK
Více...

Château Stružná

Cena na vyžádání
Více...

Château Ořechov

35.000.000 CZK
Více...

Château Jetřichovice

25.000.000 CZK
Více...
Všechny nemovitosti

Kontaktovat