Château Prčice

Zámek Prčice, původně renesanční zámek postavený na místě tvrze, který byl v 16. století barokně, následně v 19. století klasicistně přestavěn. Dnes zámek patří rodině Ing. Háska, který ho koupil v roce 1924 (následně v roce 1948 znárodněn). K zámku náleží zámecký park o rozloze 3 ha, dále 30 ha zemědělských polí, 7 ha rybníků, 498 ha lesů a několik desítek ha ostatních ploch. K zámeckému areálu patří hospodářské budovy včetně koníren a skladových prostor.

Pokud máte zájem o náš katalog, pošlete nám žádost přes kontaktní formulář. +420 777 816 220
Kontaktovat
Cena: 22.000.000 CZK
Okres: Příbram
Vzdálenost od Prahy: 65 km

Potomci původního majitele zámku, Ing. Jaroslava Háska, kteří zámek získali v rámci restituce v roce 1993 zpět do vlastnictví, se rozhodli zámek prodat. Jedná se o unikátní investiční příležitost ve středu Evropy.

Panství Prčice

K zámeckému areálu Prčice náleží samotná budova zámku o velikosti 1430 m2, dále stáje, hospodářské budovy kolem zámku, menší bytový dům na hlavní silnice, vedlejší dům a nádherný zámecký park o rozloze 6920 m2, ve kterém se nachází cenná a exotická vegetace. Cena za zámek + hospodářské budovy + 2 domy + zámecký park je 29.490.000 CZK.

Cena je k jednání.

Součástí panství je dalších 30 ha pozemků a 7 ha rybníků v okolí zámku, to vše ideální pro jakýkoli druh středoevropského zemědělství a akvakultury. Další, a možná nejdůležitější součástí panství, je 489 ha perfektně spravovaného smíšeného lesa, který rodině dnes přináší zisk cca 2 mil. Kč ročně. Rodina provozuje majetek jako holdingová společnost, která je díky výnosům ze zámku, orné půdě a udržitelnému lesnictví výdělečná. Společné příjmy produkují v průměru 250.000 € ročně. Cenu za tuto část panství Vám sdělíme na vyžádání.

O 21 let později funguje panství stejně jako v dobách Jaroslava Háska, tedy že lesy a pozemky produkují velké množství dřeva a různých zemědělských produktů a tím zajišťují stabilitu a zisky pro jeho potomky.

Lesy, které byly pečlivě ošetřovány Jaroslavem a následně i jeho potomky, jsou zdravé a produktivní. Nedávný audit renomované německé společnosti zabývající se kontrolou lesnictví ocenil řízení a stav hospodářství. V současné době jsou lesy odborně udržovány správcem. Celá produkce (regulovaná státní a evropskou kontrolou) se prodává zpracovatelům a prodejcům třetích stran a tím poskytuje poměrně jednoduchý a stabilní příjem nemovitosti. Pozemky jsou také součástí loveckého revíru, naleznete zde divoká prasata, jeleny, králíky a bažanty.

Orná půda a rybníky jsou pronajaty externím podnikům, kteří mají případně zájem spolupracovat i s novým majitelem.

Popis zámku

V roce 1993 byl zámek navrácen potomkům Jaroslava Haška, kteří započali rozsáhlou a náročnou rekonstrukci zámku a celého panství.

V roce 1996 vytvořil Ing. arch. Tomáš Reml studii na obnovu zámku, a to ve spolupráci s památkáři, odborem životního prostředí s městským úřadem a s podporou Programu pro zachování architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. Obnova by nebyla úspěšná bez pomoci celého týmu spolupracovníků, kteří společně s majiteli usilují o úspěšné dokončení tak rozsáhlého projektu.

Celý zámecký interiér a jeho vybavení je připraveno tak, aby mohl zámek sloužit k pronájmu a ubytování. V přízemí se nachází industriální kuchyň a bar. V 1. patře pak moderní zrekonstruované pokoje pro ubytování hostů a kancelářské prostory. Ve 2. patře je zrekonstruováno 75 % pokojů a další 4 místnosti jsou připraveny pro rekonstrukci. Podkrovní prostory jsou suché, čisté a taktéž připraveny pro rekonstrukci (další ubytovací kapacity).

Dispozice zámku

1.PP – 299,6 m2

1.NP – 313,8 m2

2.NP – 345,3 m2

Půda – 451,2 m2

Sklep – 20,5 m2

Celkem: 1430 m2

SCHÉMA ZÁMECKÉHO AREÁLU: na zámek navazují další hospodářské budovy, konírny atd. Velikost ostatních budov (mimo zámku) činí dohromady 5248 m2.
Schéma

Historie zámku

První zmínka o tvrzi, která se datuje do období Vítkovců, sahá až k roku 1197. Jejím zakladatelem byl Vítek I. z Prčice, předek pánů z Hradce, Krumlova, Landštejna, Rožmberka a Stráže. Tvrz byla “prčená”, tedy dřevěná, a od toho je údajně odvozen název vsi Prčice.Z doby kolem poloviny 16. století byly objeveny první písemné paměti, které hovoří o již zděné, ale zpustlé tvrzi. Její majitelé byli nejdříve Rožmberkové, pak Beneš a Jan z Choustníka, později páni z Borotína a Lanštejna. V této době došlo k renesanční přestavbě gotické tvrze Adamem Voračickým a v roce 1591 stála na jejích základech dvoupodlažní renesanční budova. Panství přešlo do rukou potomků Adama Voračického, kteří ho prodali Černínům a Černínové v roce 1612 Talmberkům. V roce 1705 koupili Prčici Valdštejnové, jenže ji zadlužili a v roce 1715 prodali Vchynským z Vchynic. Ti ji deset let na to prodali dál Janu Vítovi Malovcovi z Malova, jenž zahájil zásadní barokní přestavbu zámku, navrženou architektem Ignacem Pree. Rozsáhlou klasicistní přestavbu provedl až v polovině 19. století měšťan Karel Burka, jenž zámek prodal hospodářskému radovi Antonínu Janu Oppeltovi. Ten ho roku 1835 prodal dál advokátovi Václavu Ignáci z Eisensteina. Kolem roku 1890 byly provedeny další rozsáhlé klasicistní úpravy. Zámek v roce 1924 koupil ze záboru Jaroslav Hásek, generální rada Škodových závodů v Plzni. O patnáct let později byla na něj uvalena nucená správa německými okupanty a v roce 1948 byl znárodněn. Za doby komunistické vlády došlo k devastaci movitého a nemovitého majetku. V roce 1993 byl zámek navrácen potomkům Jaroslava Háska a Anny Háskové. K rozsáhlým opravám přistoupila nejmladší generace vlastníků, kteří od roku 1996 provádějí obnovu celého areálu včetně parku podle studie Ing. arch. Tomáše Remla ve spolupráci s památkáři, odborem životního prostředí s městským úřadem a s podporou Fondu pro záchranu architektonického dědictví Ministerstva Kultury. Obnova by nebyla úspěšná bez pomoci celého týmu spolupracovníků, kteří společně s námi usilují o úspěšné dokončení tak rozsáhlého projektu.

Zdroj: Zámek Prčice

Pokud máte zájem o náš katalog, pošlete nám žádost přes kontaktní formulář. +420 777 816 220
Kontaktovat

Více nemovitostí

Château Vila Čerych

Cena na vyžádání
Více...

Château Fara Budislav

Cena na vyžádání
Více...

Château Liberecká Střelnice

Cena na vyžádání
Více...

Château Piaristická kolej

Cena na vyžádání
Více...

Château Mostov - REZERVACE

Cena na vyžádání
Více...

Château Luka nad Jihlavou

Cena na vyžádání
Více...

Château Litohoř

12.000.000 CZK
Více...

Château Tvrz Dražice

Cena na vyžádání
Více...

Château Nahošice

25.500.000 CZK
Více...

Château Osová

19.900.000 CZK
Více...

Château Choustník

Cena na vyžádání
Více...

Château Historický objekt FILIPOV

3.985.000 CZK
Více...

Château Neznašov - REZERVACE

6.500.000 CZK
Více...

Château Stružná

Cena na vyžádání
Více...

Château Ořechov

35.000.000 CZK
Více...

Château Jetřichovice

25.000.000 CZK
Více...
Všechny nemovitosti

Kontaktovat