Château Starý Hrozňatov

Původně románský hrad Kinsberg – Starý Hrozňatov byl postaven před rokem 1200. V 19. století byl nejdříve přestavěn na pozdně barokní zámek a následně upraven do současné podoby pseudogotického zámku. Součást zámeckého areálu tvoří stavebně komplexně zrekonstruované historické objekty – zámek, zámecký kostel Nejsvětější Trojice a dům správce. Celý areál je oplocen nově vybudovanou zdí. Celková rozloha zámeckého areálu činí 20.560 m2. Zámek Starý Hrozňatov se nachází v okresu Cheb v Západočeském kraji, cca 10 km do Waldsassen (Německo), 200 km do Dresden (Německo) a 170 km do Prahy.

Pokud máte zájem o náš katalog, pošlete nám žádost přes kontaktní formulář. +420 777 816 220
Kontaktovat
Cena na vyžádání
Okres: Cheb
Vzdálenost od Prahy: 170 km

Černá věž a kostel Nejsvětější Trojice

Na místě dnešního zámku v Starém Hrozňatově stával na skále nad potokem hrad, jehož nejstarší částí je dodnes zachovaná okrouhlá románská věž s více než 3m silnými zdmi o obvodu asi 32 m a stejně vysoká, nazývaná jako Černá věž. Do věže se vstupovalo po můstku ze sousední hradby portálkem v prvním patře. V jihozápadním nároží stávala čtverhranná obytná věž, ze které se dochoval sklep s rozměry 8 × 8 metrů.
Snad až v roce 1670 zde byl postaven kostel Nejsvětější Trojice, sloužící jako zámecká kaple. Na jeho místě pak byla vybudována v roce 1758 nová kostelní budova stejného zasvěcení. Jedná se o barokní jednolodní neorientovanou bezvěžovou stavbu s půlkruhovým presbytářem a východním vstupním rizalitem se štítem, nad kterým je sanktusnik. V presbytáři se nachází panská oratoř, přístupná chodbou přímo ze zámecké budovy.

Dispozice zámku

Obytné plochy jednotlivých pater:
1.PP – 121 m2
1.NP – 347 m2
2.NP – 391 m2
Jsou vypracované plány na rekonstrukci interiéru zámku, které můžeme dát k dispozici.

V sousedství tohoto historického areálu je samostatně stojící komplex bývalé vojenské roty o rozloze 24 819 m2, která sloužila v době rekonstrukce jako velkokapacitní ubytovna. Zde je připraven projekt na senior house, vypracovaný naším ateliérem Studio Anarchitekt. Objekt vojenské roty s projektem může být v případě zájmu taktéž předmětem prodeje (není součástí aktuální prodejní ceny).

Historie zámku

Původně románský hrad, nazývaný dříve Kinsberg, byl založen již v době před rokem 1200 jako sídlo ministeriálů, vázaných k chebské falci, na výrazné ostrožně nad Mohelenským potokem v severní části vsi Starý Hrozňatov. Hrad bergfritového typu, řazený do skupiny štaufské hradní architektury, patřil k nejstarším hradům na Chebsku. První písemná zmínka o zdejším panském sídle pochází z roku 1217, kdy zde seděl jistý Jindřich z Kinsberku. Podle nepodložené zprávy měl dne 14. července 1217 zemřít v Jinřichově věži blahoslavený Hroznata, který zde měl být uvězněn pro nenávist k víře. Ve skutečnosti však vedl Hroznata spory o majetek tepelského kláštera a české hranice s bavorskými Hohenbergy a patrně tak zemřel jako vězeň na některé z jejich pevností.
V roce 1233 byl zdejší hrad raně goticky přestavěn. V roce 1260 ministeriální rod pánů z Kinsbergu vymírá Jindřichem III. a zdejší panství spolu s hradem připadlo jako odúmrť na říši. Dne 4. října 1322 je hrad Kinsberg zmiňován v listině, kterou římský král Ludvík IV. Bavor zastavil město Cheb i celé Chebsko českému králi Janu Lucemburskému. Jedno z nejdůležitějších opevněných sídel zdejší oblasti bylo poté zastavováno jako české královské léno nejrůznějším držitelům. Ve druhé polovině 16. či na počátku 17. století byl zdejší hrad renesančně přestavěn.
Během obléhání města Chebu koncem třicetileté války v roce 1647 dobylo švédské vojsko rovněž hrad Kinsberg a obsadilo ho. Poničený hrad byl poté částečně obnoven v barokním slohu. V roce 1824 odkoupil zdejší statek od státu pražský měšťan Jan Adam Nonner, který nechal hrad Kinsberg zcela přestavět na pozdně barokní zámek. Hradní areál byl tehdy od základu přebudován, některé objekty byly nově vystavěny. Stržena byla tzv. Shnilá věž hrozící zřícením. Část hradního příkopu byla zasypána a přeměněna v zahrady. V roce 1883 koupil zdejší statek Josef Anton Halbmayer, který nechal zdejší zámek pod vedením chebského architekta Karla Haberzettla zásadně přestavět do dnešní podoby reprezentativního romantizujícího zámeckého sídla v pseudogotickém slohu.
V roce 1945 byl zámek Starý Hrozňatov spolu s pozemky zkonfiskován posledním šlechtickým majitelům, Fechtům, a převeden do majetku československého státu. V objektu bývalého zámku sídlil na krátkou dobu MNV, v letech 1950-1965 jej využívala jednotka pohraničí stráže. Pozemky patřící k zámku obhospodařoval státní statek. V roce 1965 získala objekt zámku Chebská galerie, která ihned začala s nákladnou rekonstrukcí zchátralého objektu. Z důvodu polohy v pohraničním pásmu byl však nakonec v roce 1973 zámek Starý Hrozňatov chebské galerii odebrán a předán zpět ministerstvu vnitra, kterému poté zůstal až do roku 1989. Objekt bývalého zámku však nebyl udržován a postupně chátral až do roku 2007, kdy jej koupil současný majitel, který započal rozsáhlou rekonstrukci.

Pokud máte zájem o náš katalog, pošlete nám žádost přes kontaktní formulář. +420 777 816 220
Kontaktovat

Více nemovitostí

Château Trnová

Cena na vyžádání
Více...

Château Mostov

Cena na vyžádání
Více...

Château Historická usedlost Dobrotín

13.500.000 CZK
Více...

Château Letohrádek sv. Vojtěcha

Cena na vyžádání
Více...

Château Býkov

Cena na vyžádání
Více...

Château Slavín

Cena na vyžádání
Více...

Château Porkertova vila

Cena na vyžádání
Více...

Château Litohoř

12.000.000 CZK
Více...

Château Tvrz Dražice

Cena na vyžádání
Více...

Château Nahošice

25.500.000 CZK
Více...

Château Osová

22.000.000 CZK
Více...

Château Choustník

22.000.000 CZK
Více...

Château Historický objekt FILIPOV

3.985.000 CZK
Více...

Château Prčice

Cena na vyžádání
Více...

Château Neznašov

Cena na vyžádání
Více...

Château Lechovice

25.000.000 CZK
Více...

Château Stružná

Cena na vyžádání
Více...

Château Ořechov

35.000.000 CZK
Více...

Château Jetřichovice

25.000.000 CZK
Více...
Všechny nemovitosti

Kontaktovat