cz
Jetřichovice
Okres
Pelhřimov
Od Prahy
75 Km
Cena
25.000.000 CZK

Zámek Jetřichovice se nachází v centru obce Jetřichovice, okres Příbram, ve vzdálenosti 75 km od Prahy. Jedná se o neogotický zámek s anglickým parkem o rozloze cca 3 ha, správcovským objektem, bývalými konírnami a pivovarem.

V letech 1857-59 byl zámek Jetřichovice výrazně novogoticky přestavěn pro Jana Nepomuka Kaňku, významného pražského mecenáše a rektora univerzity. Kaňka vybudoval také anglický zámecký park, v zámku pak bohatou knihovnu a obrazárnu.

Jan N. Kaňka byl advokátem a od roku 1778 radou při apelaci pražské. Byl povýšen na doktora práv, v roce 1815 mu byla udělena hodnost děkana právnické fakulty a posléze se stal rektorem univerzity.

1938 koupil velkostatek jetřichovický a vrchotický Václav Zákostelna – architekt a stavitel v Praze. Věnoval velkou péči zvelebení zanedbaného majetku, v první řadě opravil zámek a kapli.

Vlastníci objektu nabízí k odprodeji nemovitost – zámecký areál Jetřichovice včetně přilehlé části zámecké zahrady. Se zámkem sousedí hospodářský dvůr (cena 7.500.000 Kč) a původní pivovar nazývaný „ starý zámek“.

Objekt nabízeného zámku v zámeckém areálu byl prohlášen za nemovitou kulturní památku v roce 1998 (objekt zámku a park) a takto i vedeny příslušným rejstříkem ÚSKP (Ústřední seznam kulturních památek ČR, vedený Národním památkovým ústavem).

Kaple Bolesné P. Marie s hrobkou J.N. Kaňky

Součástí areálu je mešní kaple Bolesné P. Marie, která pochází také od dr. Kaňky, který ji nechal roku 1859 přestavět v románském slohu. Plány k ní zhotovil také prof. Niklas. Kaple byla v neděli 9. října 1859 slavnostně vysvěcena budějovickým biskupem Janem Valeriánem Jirsíkem. Před oltářem byla zřízena hrobka, kde je pochován Jan N. Kaňka. Po dr. Kaňkovi byla majitelkou Vilemína Apt – Kaňková, která svého muže přežila o 34 let. Velkostatek postoupila svému příbuznému generálu z Neuwirthů, ale v Jetřichovicích žila až do své smrti v roce 1899. Po generálu Neuwirthovi zdědily Jetřichovice a Vrchotice jeho děti – Otto a Berta. Po dalším prodávání pak celé Jetřichovice vykoupila Marie Milnerová. V roce 1923 došlo na základě pozemkové reformy k rozprodání více než 27 ha pozemků domkářům.

Historie

První zmínka o Jetřichovicích, jako vsi, pochází z konce 14. století, kdy jsou zde poprvé vzpomínáni roku 1394 vladykové z Jetřichovic. První zmínka o tvrzi je ale až z první poloviny 15. století, kdy zde sídlili Opršalové z Jetřichovic. Počátkem 16. století kupuje Jetřichovice od Jindřicha Opršala, Bohuslav Mitrovský z Nemyšle. Po jeho smrti roku 1537 dědí Jetřichovice jeho syn Petr. Za panování tohoto rodu byla tvrz přestavěna na barokní zámek. Vilém Jindřich Mitrovský, hejtman vltavského kraje, zámek značně zvětšil a k jetřichovickému panství přikupuje sousední Vrchotice. Po jeho smrti dědí panství jeho syn František Sezima, který nechává kolem roku 1700 vystavět nedaleko zámku kapli Bolestné Matky boží. Sezima panství tak zadlužil, že jej jeho dědicové musí dát do dražby. Vykupuje jej vdova po Sezimovi, hraběnka Marie Eleonora, rozená Claryová, která se podruhé vdala za Jana Václava z Opersdorfu. Po její smrti roku 1751 získává Jetřichovice jejich syn Josef Václav hrabě z Oppersdorfu, který po smrti své ženy prodává panství roku 1770 Karlu Ignáci hraběti z Clary-Aldringenu.

Od roku 1784 do roku 1829 je zámek v majeku Lobkoviců, od kterých si roku 1819 jetřichovický statek spolu se zámkem pronajímá Jan Nepomuk Kaňka, který se o deset let později stává jeho majitelem. Jan Kaňka byl advokátem, doktorem práv a děkanem právnické fakulty. Nechal v Jetřichovicích vystavět školu a v letech 1857 – 1859 ke starému zámku přistavěl nový zámek v anglickém a gotickém slohu s osmihrannou věží ozdobenou cimbuřím. Okolo zámku nechal vybudovat anglický park v němž umístil několik pískovcových soch. V románském slohu nechal přestavět i zdejší kapli a pod oltářem nechal zbudovat hrobku, kde byl i roku 1865 pochován.

Vdova po Janu Kaňkovi, Vilemína, jej přežila o 34 let a i když statek postoupila svému příbuznému generálu Neuwirthovi z Neuwirthů, žila na zámku a ž do své smrti roku 1899. Neuwirthovi potomci zámek neudržovali a majitelé se zde začali měnit v rychlém sledu. Roku 1923 byli pozemky patřící k zámku na základě pozemkové reformy rozprodány domkářům. V roce 1938 koupil vrchotický a jetřichovický velkostatek, ke kterému patřil i zámek, pražský architekt a stavitel Václav Zákostelna. Ten chátrající zámek Jetřichovice opravil. Ještě roku 1945 velkostatek se zámkem kupuje Karel Navrátil, kterému byl ale roku 1948 vyvlastněn. Od roku 1950 do roku 2006 sloužil jako zvláštní internátní škola.

Chcete vědět víc? Napište nám zprávu.

  Více nemovitostí
  Okres Třebíč
  Cena na vyžádání
  Okres Praha - západ
  27.000.000 CZK
  Cena na vyžádání
  Klientská sekce
  V Klientské sekci naleznete další zajímavé zámky, jejichž prodej není prezentován veřejně, jsou součástí naší neveřejné nabídky. Zámky jsou určeny pro registrované uživatele společnosti CHATEAU.cz, kteří je uvidí po přihlášení do této sekce.
  Chcete-li získat přístup do této sekce, kontaktujte nás