EN
Château Světlá nad Sázavou
Okres
Havlíčkův Brod
Od Prahy
95 km
Cena
Cena na vyžádání

Nádherný zámek ve Světlé položený jest za řekou Sázavou a spojený s městem mostem. Budova tvoří čtverhran a čítá 74 místností. Kolem této nádherné budovy prostírá se velký krásný park s malebnými partiemi skupin mohutných stromů a keřů.

Popis zámku

Uprostřed západního křídla je hlavní vchod, nad nímž je umístěný balkón, zdobený v průčelí fasády dvěma kamennými klasicistními sloupy.

Hlavním vchodem se prochází na nádvoří, v jehož středu stojí krásná kašna s vodotryskem. Po levé straně se nachází oranžérie, kterou vybudoval starohrabě Salm-Reifferscheidt v době kompletní rekonstrukce zámku v půlce 19.st. (projekt rakouský architekt Svároš), a to vybouráním části severního křídla zámku. Oranžérie se dochovala do dnes v prapůvodní podobě, má kašnu a grottu s vodopádem.

Naproti oranžérii se nachází zámecká kavárna Ladurée, která je umístěna ve zrenovovaných prostorách v nejstarším pozdně-gotickém křídle zámku. Skládá se ze dvou propojených místnosti (s kapacitou pro cca 70 lidi), skladu, kuchyňky, přípravné místnosti pro personál kavárny a je propojená interiérovým vstupem na veřejné WC. Je kompletně vybavená, vč. nábytku, barového pultu apod.

Přímo proti hlavnímu vchodu, ve východním křídle, je druhý obdobný klenutý vchod, kterým se vstupuje do rozlehlého anglického zámeckého parku (118.552 m2) s kaskádou rybníků a můstků a dětským hřištěm. Jeho menší část je v majetku zámku (pozemky lemující zámek), ale většina parku je v majetku města Světlá nad Sázavou, které se stará o jeho kompletní údržbu na vlastní náklady. Park je otevřen pro veřejnost a návštěvníky zámku.

V levé části východního průčelí se pod arkádou nesenou čtyřmi kamennými sloupy nachází pět šlechtických erbů: Šternberkové, Valdštejnové, Vernierové, Kolowrat-Krakovští a Černínové.

Rozloha zámku s nádvořím činí 5 055 m2 (zámek 3328 m2 + nádvoří 1727 m2).

Plocha pozemku kolem zámku (parter+ parková část+ příjezdové cesty k zámku) činí 8 051 m2.

Celkem: 13 106 m2.

Zrekonstruované a veřejnosti přístupné prostory

  • K dnešnímu dni je opraveno 100 % všech fasád (4 x průčelí+ celé nádvoří+ 2 x průjezdy) a nejméně 50 % interiérových ploch
  • V kompletně opravené části renesančního křídla se nachází několik luxusně zrekonstruovaných apartmánů vybavených historickým nábytkem poskytující hotelové ubytování
  • V kompletně zrekonstruované části II. NP barokního křídla se nachází Expozice historického evropského skla (soubor pochází z unikátní sbírky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze). Součástí této expozice je i Muzeum Světelska
  • V opravené části I. NP empirového křídla zámku je Dětská pohádková expozice Na Sázavě a Království panenek
  • V rekonstruované části II. NP renesančního a empirového křídla zámku se nachází Expozice historických hodin, barokních obrazů a soch

Bližší informace o etapách rekonstrukce zámku dodáme během osobní prohlídky zámku.

 

Historie zámku

Historie světelského zámku sahá až do středověku, kdy Štěpán ze Šternberka nechal roku 1393 vystavět na levém břehu řeky Sázavy gotickou tvrz chráněnou příkopy.

V roce 1429 připadlo světelské panství rodu Trčků z Lípy a roku 1567 nechal Burian III. Trčka z Lípy přestavět stávající tvrz na lovecký zámek, a to již v renesančním stylu. Z této doby pochází dochovaný latinský nápis, nad portálem na jižním průčelí zámku, který v českém jazyce zní: „Není pokoje na tomto světě, Burian Trčka z Lípy, první komoří císařský, 1567.” Trčkové tu sídlili až do roku 1636, kdy byl jejich majetek zkonfiskován a připadl královské komoře.
Po třicetileté válce se zde vystřídalo několik majitelů. Důležitým byl od roku 1668 Jan Bartoloměj z Vernieru, neboť světelský zámek rozšířil o dnešní východní křídlo.

V roce 1722 se stal zámek majetkem rodu Černínů. František Antonín Černín pokračoval v dalších úpravách zámku v duchu baroka. Východní křídlo bylo obohaceno o sochařskou výzdobu, arkády v prvním patře a rodové erby. Stavební úpravou prošel i zámecký park.
Další přestavba proběhla v letech 1774-1775, kdy na zámku působil rod Kolovratů Krakovských. V roce 1809 přestal zámek sloužit svému původnímu účelu, a na nějaký čas se proměnil ve vojenskou nemocnici.

Novým majitelem zámku se stal v roce 1817 hrabě František Josef Zichy, který uzavřel zámecké nádvoří a provedl stavební úpravy v empírovém stylu. Rytířský sál a ostatní místnosti v prvním patře nechal vyzdobit štuky.
V roce 1821 přešel zámek do majetku rodu Salm-Reifferscheidtů. Ti si v roce 1869 přizvali k přestavbě svého sídla vídeňského architekta Svatoše, jehož úkolem bylo upravit zámek s ohledem na původní umělecké slohy. Pouze k západnímu křídlu přistavěl v novorenesančním slohu věžičku, balkon nad hlavním vstupem a na nádvoří uzavřel arkády řadou oken.

Svatošovou přestavbou tehdy zámek získal svou dnešní podobu. Vznikla jednopatrová historizující budova o čtyřech křídlech, která uzavírají obdélné nádvoří s kašnou. Na stavbě jsou jasné renesanční, barokní, empírové a novorenesanční prvky.

Na počátku 20. století se na zámku usídlila Pozemková banka. Brzy na to se zámek stal majetkem továrníka Richarda Morawetze. Ten však musel ještě před válkou opustit Čechy, a tak zámek využila ke svým účelům německá posádka SS, následně po válce česko-slovenská armáda. Od roku 1949 se na zámku usídlila střední zemědělská škola, která zde zůstala až do roku 2011 a od léta 2007 bylo ve východním křídle zámku provozováno Muzeum Světelska.
V roce 2013 zámek ve Světlé nad Sázavou rodinná firma Zámek Světla s.r.o. a hlavním cílem majitelů se stala záchrana kulturní památky a její zpřístupnění veřejnosti.

Kontaktovat
Klientská sekce
V Klientské sekci naleznete další zajímavé zámky, jejichž prodej není prezentován veřejně, jsou součástí naší neveřejné nabídky. Zámky jsou určeny pro registrované uživatele společnosti CHATEAU.cz, kteří je uvidí po přihlášení do této sekce.
Chcete-li získat přístup do této sekce,
kontaktujte nás.
Více nemovitostí
Cena na vyžádání
Více informací
Okres Benešov
39.500.000 CZK
Více informací
Okres Třebíč
Cena na vyžádání
Více informací