Château Liberecká Střelnice

...

If you are interested in getting our catalogue please send us your request via contact form. +420 777 816 220
Contact us
Price on request
District: Liberec
Distance from Prague: 100 km

Popis objektu

Objekt „Střelnice“ je nemovitou kulturní památkou zapsanou na seznamu kulturních památek. Objekt byl postaven v „palácovém“ empírovém slohu v roce 1831. Architektonicky zajímavá stavba byla v roce 1867 rozšířena o přístavbu v zadním severním traktu, která obsahovala jídelnu s kuchyní a zázemím. Další úpravy spadají do počátku 20. st. kdy dochází k úpravě společenského sálu. V novodobé historii objekt sloužil různému využití, které znamenalo velkou ztrátu především interiérových hodnot.

Hlavní vstup do objektu empírové „Střelnice“ je orientován na sever a je zvýrazněn vysokým trojúhelníkovým portikem podepřeným čtyřmi toskánskými sloupy. Hlavní severní fasáda je asymetrická otevřená ze sálu v pravé části „palácovými“ okny, na opačné straně je dům ve dvou patrech rozdělen v pěti osách špaletovými okny.
Pozemek je ze západu ohraničen stávající komunikací ul. U Krematoria, na jižní straně je v těsné hranici městské zeleně a hřbitovní zdi.

Projekt na rekonstrukci a dostavbu DSP 2010

Navrhovaná rekonstrukce objektu Střelnice s využitím administrativně – provozního centra firmy je stavba se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Objekt má tři kancelářské podlaží, v podzemním podlaží jsou umístěna garážová stání a technické zázemí. Celková podlažní plocha objektu činí 3500 m2 administrativních, kancelářských a provozních ploch, počet krytých parkovacích míst je 16.
Objekt má nepravidelný půdorys vycházející z historických souvislostí při vzniku nemovité kulturní památky.
Přístavba na jižní straně funkčně a prostorově navazuje na stávající objekt a svým jednoduchým tvaroslovím má za snahu nekonkurovat kvalitní dochované architektuře.

Oba objekty jsou propojeny skleněným atriem s přirozeným osvětlením. Vjezd do garáží je navržen na jižní straně z ulice U Krematoria do 1.PP objektu. Zásobování je navrženo ze severní strany z příjezdové obslužné komunikace.
Na areál staveb byla vydána tato povolení:
• Územní souhlas se změnou stavby Přístavba a rekonstrukce Střelnice Liberec dne 8.6.2009
• Stavební úřad v Liberci stavební povolení dne 24.11.2009
• Změna stavby před dokončením na dostavba a nové využití objektu “střelnice” Liberec dne 29.11.2010.

Navrhované velikostní parametry objektu:
Stávající zastavěná plocha: 681 m2
Přístavba (jižní strana): 438 m2
Přístavba (západní terasa): 190 m2
Zpevněné plochy: 2312 m2
Vegetační plochy: 1455 m²
Ostatní plochy: 1876 m²
Celková užitná plocha: 4131m2

Parkovacích stání kryté : 9 Ks
Parkovacích stání nekryté: 22 Ks

Historie zámku

Objekt Střelnice byl v empírovém slohu postaven v roce 1831. V době svého vzniku byla střelnice postavena na pravidelném obdélníkovém půdorysu. Hlavním prostorem interiéru byl taneční sál a restaurace.

V roce 1857 byla zahájena výstavba boční prosklené dřevěné verandy navrhnuté architektem Mikschem. V roce 1867 se budova rozrůstá o zadní trakt, kde je přistavěna jídelna s kuchyní a zázemím. Ke konci 19. století se na přestavbě podílí i známý liberecký architekt Adolf Bürger. V roce 1892 přistavuje sociální zařízení a v roce 1897 projektuje vzduchotechnické zařízení, jehož zbytky a vyústění nad střechu dodnes v podkroví existuje.

Velmi hodnotnou součástí objektu je vlastní krov. Jedná se o krov krokevní konstrukce s jednou úrovní hambalků. Nosným systémem krovu je prostorová konstrukce ležaté stolice. Do krovu je vložena historická dřevěná konstrukce odvětrání velkého sálu střelnice pomocí vzduchovodních kanálů ústících do komínu vystupujícího nad střechu. Tato konstrukce integrálně vestavěná do krovu je úzce spjata s využíváním sálu pro střelecké účely.

Zřejmě do roku 1922 byl přiznán vnitřní ochoz v tanečním sálu i na vnějším plášti objektu, a to okny ve druhém patře. Po roce 1922 dle dochovaných plánů zůstaly balkóny pouze na dvou kratších stranách tanečního sálu. Symetrické rozvržení budovy vychází z klasicistně pojednaných fasád. Hlavním průčelím se objekt střelnice obrací k městu, za ním se nacházela plocha pro střelbu do terčů. Okolí objektu mělo zahradní úpravu s altánem. Původní krytinou objektu byly břidlicové šablony.

If you are interested in getting our catalogue please send us your request via contact form. +420 777 816 220
Contact us

More properties

Château Hořín

Price on request
More...

Château Villa Čerych

Price on request
More...

Château Fara Budislav

Price on request
More...

Château Piaristická kolej – REZERVACE

Price on request
More...

Château Mostov

Price on request
More...

Château Luka nad Jihlavou

Price on request
More...

Château Porkert Villa

Price on request
More...

Château Litohoř

461.538 EUR
More...

Château Fortress Dražice

Price on request
More...

Château Nahošice

996.093 EUR
More...

Château Osová

849.421 EUR
More...

Château Choustník

Price on request
More...

Château Historický objekt FILIPOV

153.270 EUR
More...

Château Stružná

Price on request
More...

Château Ořechov

1.296.300 EUR
More...

Château Jetřichovice

926.000 EUR
More...
All properties

Contact us