CZ
Cholupická bažantnice
District
Praha
Distance from Prague
15 km
Price
Price on request

Přírodní památka Cholupická bažantnice zahrnuje lesní území bývalé bažantnice. Na pozemku se nachází hájovna, stodola s navazujícím vejminkem, se skladem a garáží. Celkové rozloha prodávaného pozemku činí 171.278 m2. Bažantnice se nachází cca 1 km od obce Cholupice, součást městské části Praha 12.

Popis objektu

Cholupická bažantnice leží cca 1 km jihovýchodně od obce Cholupice. Jedná se o lesní území bývalé bažantnice. Na pozemku se nachází hájovna s půdorysem ve tvaru písmene „L“, která není podsklepena, mí 1 nadzemní podlaží a podkroví (přístupné po vnitřním schodišti). Budova hájovny je rozdělena na 2 byty – větší s dispozicí 4+1 přístupný ze dvora a menší, přístupný z veřejné cesty, 1+1. Dále se zde nachází oddělená garáž a sklad přístupný z kotelny. Aktuálně je objekt prázdný, udržovaný, před rekonstrukcí.
Zastavěná plocha: 363,41 m2
Užitná plocha: 251,76 m2

Dále se zde nachází stodola – zděný objekt obdélníkového tvaru s 1 místností, která je přístupná ze dvora i z ovocného sadu.
Zastavěná plocha: 96,57m2
Užitná plocha: 75,62 m2

Na stodolu navazuje „Vejminek“, není podsklepený, má 1 nadzemní podlaží a půdní prostor. Objekt byl využíván k bydlení. Dnes prázdný, před rekonstrukcí.
Zastavěná plocha: 94,38m2

Na pozemku se nachází ještě studánka, s kamenným ostěním, je jediným zdrojem vody.

Pozemek je přístupný po veřejné cestě. Jedná se o lesní pozemek (zčásti orná půda, zčásti starý ovocný sad), veden jako přírodní památka. Porost má charakter starého lužního lesa, převažují zde duby, v menší míře lípy, jasan, javor a habr.

Contact us
Client section
In the client section you will find the châteaus that are not presented publicly, they constitute a part of the non-public offer. The châteaus are intended for registered users of the company to whom the offer will be displayed after they have registred in the section.
Please, contact us for access to client section.
More properties
District Třebíč
More...
District Louny
More...
District Benešov
More...