CZ
Ořechov
District
Uherské Hradiště
Distance from Prague
260 km
Price
Price on request

Zámek Ořechov byl postaven v pol. 17. století v raně barokním slohu. Významný krajinotvorný prvek symetricky komponované třípodlažní budovy na půdorysu "U" s navazujícími hospodářskými křídly je umístěn na terase ve svahu nad údolím potoka a uzavírá rozlehlé, téměř čtvercové nádvoří. Zámek byl v roce 2008 zrekonstruován, nyní je prázdný a před další částečnou rekonstrukcí. Zámek Ořechov leží v okrese Uherské Hradiště, cca 60 km od Brna, 120 km od Bratislavy a 260 km od Prahy.

Popis zámku

Na místě dnešního zámku stál původně pozdně renesanční zámeček, který byl ale v 2.pol. 17. stol. stržen a na jeho místě vybudován raně barokní zámek, přesněji v roce 1686. Začátkem 18. stol. byla k zámku přistavěna kaple, která je dnes v majetku Římskokatolické farnosti.

V r. 2007 koupil zámek současný majitel a byla zahájena celková obnova. Zámek sloužil jako soukromé sídlo.

Budova je postavena v symetrickém půdorysu písmena „U“ s navazujícími hospodářskými křídly. Hlavní budova zámku o celkové délce 45 m a šířce 8 m je třípodlažní, pod kterou je malé sklepení s funkční studnou.
V 1.NP severní části hlavní budovy byl hned vedle vstupní haly vybudován bazén a sauna, dnes nefunkční. V jižní polovině tohoto podlaží je předsíň se sociálním zařízením a 2 sály.
Ve 2.NP severní části je velký zámecký sál. Hned vedle se nachází zrestaurovaná barokní zámecká kaple, která je historicky nejcennější místnost celého zámku. Vedle kaple jsou další sály, které sloužily jako knihovna a pracovna.
Ve 3.NP se nacházel soukromý byt majitelů.

Celková rozloha prodávaného pozemku činí 6 302 m2.

Součástí prodeje je i správcovský domek, který leží vedle zámku. V současné době je objekt pronajatý.

Zámek se aktuálně nachází ve stavu před další, částečnou, rekonstrukcí.

Contact us
Client section
In the client section you will find the châteaus that are not presented publicly, they constitute a part of the non-public offer. The châteaus are intended for registered users of the company to whom the offer will be displayed after they have registred in the section.
Please, contact us for access to client section.
More properties
District Ústí nad Orlicí
More...
District Třebíč
More...
Reserved
District Praha
More...