Château Býkov

Zámecký statek Býkov byl postaven roku 1703 zásluhou opata Evžena Tyttla v selském baroku. Jedná se o rozsáhlý hospodářský dvůr se zámkem a velkou řadou přilehlých budov. Nejznámějším majitelem byl Klemens Wenzel Lothar von Metternich, významný rakouský státník a diplomat. V roce 2000 došlo k celkové rekonstrukci a vznikl hotel s několika restauracemi, muzeem, stájemi, pekárnou. Právě díky své velikosti je často využíván k pořádání svateb a firemních akcí. Dvůr je obklopen loukami a krásnou přírodou, nachází se v naprostém soukromí. Celková rozloha pozemku je 24 ha. Nachází se 1,5 km od obce Hromnice v okrese Plzeň-sever, cca 9 km od Plzně a 95 km od Prahy.  

Si vous êtes intéressé par notre catalogue, envoyez-nous la demande via notre formulaire de contact. +420 777 816 220
Contactez-nous
Le district: Plzeň-sever
La distance de Prague: 95 km

Popis zámku

Původně klášterní ves, která byla roku 1703 přebudována na hospodářský dvůr. Za jeho přebudováním a výstavbou stál řád Cisterciáků, zejména opat Evžen Tyttl. Zámecký statek Býkov je tak jedním z mála zachovalých velkých statků postavených v selském baroku. Jedná se o rozsáhlý hospodářský dvůr obdélníkového tvaru, který se skládá ze zámecké budovy a několika dalších na sebe navazujících budov o celkové zastavěné ploše 4188 m2. Důležitou součástí je i malebné nádvoří v jehož středu se nachází stodola.

Zamek Bykov Chateau.cz 01

K poslední, historicky velmi citlivé rekonstrukci, došlo v roce 1997-2000. Zámek prošel značnou renovací a modernizací, byl zde vybudován hotel s velkou restaurací, stájemi, které poskytují možnost vyjížďky po pozemcích. V zámku je také wellness, půjčovna kol a muzeum historických zemědělských a hasičských strojů.
Zajímavá je i stará kovárna z roku 1753, která obsahuje původní funkční vybavení. Kromě ní se na zámku nachází i „Černá kuchyně“, ve které se pekl chleba a opravená zámecká kaple sv. Jana Nepomuckého s obřadní síní. Zámecký statek leží uprostřed rozsáhlých polích, obklopený dubovým lesem, blízko obce Hromnice v okrese Plzeň-sever.

Zámecký dvůr vlastní společnost METTERNICH FREIZEITZENTER – MFC, s.r.o. a na prodej je 100% obchodní podíl v této společnosti.

Dispozice zámku a lokalita

Barokní zámecký statek Býkov je rozsáhlý hospodářský dvůr obdélníkového tvaru. Příjezdová cesta lemovaná alejí stromů přivádí návštěvníky k hlavní zámecké budově na východní straně areálu. Budova zámku je patrová, při nádvorní straně má v přízemí pětiobloukové arkády a na polovalbové střeše jí dominuje malá věžička se zvoncem. Z obou stran průjezdu jsou k zámku připojena přízemní obytná křídla. Na severní straně se nachází větší budova, ve které je dvoupatrová funkční restaurace o rozloze 220 m2 s 220 místy k sezení, dále pak zařízené wellness a fitness centrum. Tato budova je následována menší stodolou s pekárnou. Na jižní straně areálu se nachází muzeum a stáje. Přiléhá k nim stodola, ve které je hotel s 35 pokoji v nichž je 75 lůžek. Součástí je i kaple a obřadní síň. Západní stranu, protilehlou k zámku, tvoří velká stodola, která bývá využívána pro svatby a firemní akce s kapacitou až 1000 osob a druhá menší stodola, ve které jsou uloženy zemědělské stroje a technika. Budovy uzavírají rozsáhlé nádvoří, v jehož středu je stodola. K celému areálu je na severní straně vybudováno velké parkoviště. Zastavěná plocha všech budov tvoří 4188 m2. Celková rozloha nabízeného pozemku je 239.368 m2.

Zámecký dvůr je chráněná kulturní památka České republiky. Rozkládá se uprostřed polí, které obklopují dubové lesy v naprostém soukromí, asi 1,5km od obce Hromnice v okresu Plzeň-sever. Nejbližším větším městem je Plzeň, která leží 9 km severně od dvora a zhruba 30 minut autem z Plzeňského letiště. Vzdálenost do Prahy je cca 95 km.

Dispozice
Budova zámku: 707 m2
Budova restaurace: 767 m2
Budova pekárny: 191 m2
Budova s technikou: 704 m2
Budova velké stodoly: 424 m2
Budova stájí: 867 m2
Budova hotelu: 288 m2
Budova stodoly: 240 m2
Celkem: 4188 m2
Rozloha nádvoří: 4 597 m2

Zámecký areál je díky své velikosti vhodný k přebudování na rozsáhlý moderní hotel. V areálu lze zachovat stáje a na pozemku vybudovat jízdárnu. Zámecký statek obklopuje velký pozemek, na kterém lze vybudovat i např. golfové hřiště, které by svou lokalitou mohlo lákat české i německé turisty. Okolí je protkáno množstvím turistických a cyklistických stezek, které by rovněž lákaly návštěvníky.
Další možností je vybudování senior/alzheimer centra.

Historie zámku

Býkov byla původně klášterní ves, která byla součástí Kaceřovského panství. Při konfiskacích byla ale ves přidělena do vlastnictví klášteru a roku 1702 byla zrušena. A to hlavně zásluhou opata Evžena Tyttla, který rovněž následujícího roku zahájil výstavbu rozsáhlého klášterního dvora dokončeného roku 1705. Celý objekt byl však mnohokrát přestavován následujícími opaty, kterým připadl do správy. V roce 1785 došlo k rozpadu řádu, a tak celý jeho majetek přešel pod správu tzv. Náboženského fondu, kterému náležel až do roku 1826. Téhož roku však hrabě Klemens Wenzel Lothar von Metternich v dražbě koupil celé Plaské opatství,
do kterého spadal i Býkov. Panství poté patřilo jeho potomkům až do první pozemkové reformy ve 20. letech 20. století. Po celou tuto dobu jej pronajímali soukromníkům, kteří zde hospodařili. Ke změně majitelů došlo až po druhé světové válce, kdy panství odkoupili Volyňští Češi, jenž se vrátili zpět do bývalé vlasti. Radost z nově nabytého majetku si však dlouho neudrželi, jelikož Býkov byl v roce 1948 zkonfiskován novým režimem a navrácen až o 41 let později. Dnešním vlastníkem je společnost Metternich Freizeitzenter, která začátkem nového tisíciletí provedla doposud poslední rekonstrukci.
Zamek Bykov Chateau.cz 33

Si vous êtes intéressé par notre catalogue, envoyez-nous la demande via notre formulaire de contact. +420 777 816 220
Contactez-nous

Plus de chAteaux

Château Trnová

Plus...

Château Mostov

Plus...

Château Historická usedlost Dobrotín

Plus...

Château Letohrádek sv. Vojtěcha

Plus...

Château Slavín

Plus...

Château Porkertova vila

Plus...

Château Litohoř

Plus...

Château Tvrz Dražice

Plus...

Château Nahošice

Plus...

Château Osová

Plus...

Château Choustník

Plus...

Château Historický objekt FILIPOV

Plus...

Château Prčice

Plus...

Château Starý Hrozňatov

Plus...

Château Neznašov

Plus...

Château Lechovice

Plus...

Château Stružná

Plus...

Château Ořechov

Plus...

Château Jetřichovice

Plus...
Tous les chateaux

Contactez-nous