Aktuální dražby - Liberecké výšiny

05 - 02 - 2016

Penzion s restaurací a vyhlídkovou věží nazývaný Liberecká Výšina se nachází přibližně 750 východně od konečné tramvaje Lidové Sady – ZOO. Je umístěna na vyvýšeném místě nad městem, jedná se o poměrně odloučenou lokalitu. V okolí se nachází rozsáhlé lesní pozemky. Přístupová komunikace je se zpevněným povrchem, jedná se o ulici Wolkerova. Jedná se o soubor nemovitých věcí, které tvoří jednotný funkční celek a představují ho stavby využívané pro penzion s restaurací. Zázemí představuje wellness. Dominantou objektu je vyhlídková věž o celkové výšce 25 m. Objekt se prodává s vybavením viz. příloha č.1. Příslušející pozemky mají rozlohu téměř 5000 m2. Nachází se na nich umělá vodní plocha a venkovní úpravy nadstandardního rozsahu.

Nemovité:

– pozemek p.č. 784/2 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1.052 m2, způsob využití – ostatní komunikace
– pozemek p.č. 830 – ostatní plocha, evidovaná výměra 3.481 m2, způsob využití – neplodná půda
– pozemek p.č. 831 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 674 m2
Součástí je stavba: Liberec XV – Starý Harcov, č.p. 251, obč. vyb.
Stavba stojí na pozemku p.č.: 831
– pozemek p.č. 832 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 37 m2
Součástí je stavba: bez čp/če, garáž
Stavba stojí na pozemku p.č.: 832

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký se sídlem v Liberci, KP Liberec, pro obec Liberec a k.ú. Starý Harcov, na LV č. 3442.

Movité:

Movité věci tvoří zařízení a vybavení výše uvedených nemovitostí, tak jak je uveden v soupisu majetkové podstaty viz. příloha č.1.

Dispoziční členění:

1. PP – vstup pro personál, zadní vstup, pokoj, technická místnost, strojovna VZT, rozvodna, sklady, zázemí, jídelní výtah, wellness
1. NP – hlavní vstup, restaurace, bar, recepce, kuchyně, zázemí pro personál, hygienické zázemí, vstup do vyhlídkové věže
2. NP – pokoje penzionu, snídárna, salonek, jídelní výtah, hygienické zázemí
3. NP – pokoje penzionu, zázemí (sklady, úklid)
4. NP – vyhlídková věž
5. NP – vyhlídková věž (rozhledna)

Celkové stáří původního objektu je 114 let, výstavba byla dokončena v roce 1901. V průběhu životnosti proběhla rekonstrukce a přestavba v 70 letech minulého století. Od 90. let objekt postupně chátral až do jeho rekonstrukce, která proběhla v letech 2012-2013. Proběhla celková modernizace a rekonstrukce původní jižní části objektu s vestavbou pokojů ve 3. NP. Nově byla vybudována severní část objektu, kde je v 1. PP wellness, technické, skladové a provozní zázemí. V 1.NP přístavby je kuchyň, recepce, sál. Objekt po celkové rekonstrukci a modernizaci s přístavbou ve výborném stavebně technickém stavu bez zjevných závad. Vyhlídková věž je se základní údržbou v dobrém stavebně technickém stavu.

Zástavní práva, závazky:

Na předmětu … vázne věcné břemeno chůze pro parcelu 784/1 s povinností k parcele 784/2 na základě smlouvy o zřízení věcného břemene – bezúplatná V-2306/2003 ze dne 17.04.2003. Právní účinky vkladu práva ke dni 22.04.2003, zn. V-2306/2003-505.

Zdroj: prokonzulta.cz

další zámecké novinky

Hluboš bude mít novou "zámeckou paní"

Potřeba zachovat odkaz T. G. Masaryka byl impuls jít do akce, říká Jana Merunková, zakladatelka a ředitelka neziskové organizace Zámek ...

Číst dále

Mizející památka, zámek Pravonín, bude zachráněna!

Dnešní rozhovor je výjimečný. Ptáte se čím? Odpověď je jednoduchá. Je vedený s velkým milovníkem historických památek Tomášem Fürstem, který ...

Číst dále

Zámek Otín - nový začátek

Zhruba před rokem se nám podařilo najít zájemkyni, která koupila krásný, ale již mnoho let chátrající zámek na jihu Čech. ...

Číst dále

MODRÁ KREV na ČT představuje dalších osm šlechtických rodů

Česká televize přichází s novými díly dokumentárního cyklu Modrá krev, v němž můžeme proniknout do světa českých šlechtických rodů. Jak ...

Číst dále
VŠECHNY NOVINKY

Kontaktovat