V Hořicích těsnou většinou rozhodli o koupi zámku

27 - 04 - 2016

Na podporu odkoupení nejstarší stavby městem vznikla i petice občanů. V budoucnu by zámek mohl poskytnout například výstavní prostory, které by umožnily vybudovat stálou exposici k historii města, pro níž v hořickém muzeu není dost místa. Zastupitelé, kteří zvedli ruku proti prodeji, poukazují na ekonomická  rizika spojená s využitím a provozem.

Historie barokního zámku v Hořicích

Barokní zámek v Hořicích je sice spíše skromnou, přesto nepřehlédnutelnou a plošně rozsáhlou budovou příhodně postavenou v sousedství centrálního hořického náměstí Jiřího z Poděbrad. Od roku 1958 je zapsána v evidenci nemovitých kulturních památek v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (č. rejstříku 32051/6-1160).  Založen byl již v 16. století za správy významného rodu Smiřických, ale v průběhu staletí docházelo k jeho úpravám a přístavbám. Současná podoba je z poloviny 18. století, byť některé jeho části (sladovna, brána, pivovarské lednice aj.) vzaly za své v průběhu 20. století, a to především z dopravních důvodů. Zámek je spjat především s významným  florentinským rodem Strozziů, kteří v Hořicích založili ve své době naprosto jedinečnou nadaci na podporu válečných invalidů. Jejich znak krášlí vstupní portál. Zámek se rozkládá na lichoběžníkovém půdorysu s uzavřeným čtvercovým nádvořím, na němž se doposud dochovala původní zděná (sklepní a přízemní) část středověké tvrze s originálními kamennými ostěními a překlady, na několika místech i s kamennými  značkami. Níže od zámku se v minulosti nacházely zahrady, hospodářské budovy a pozemky, dnes je toto území zastavěno moderním sídlištěm. V parčíku vedle zámku je stojí  barokní mariánský sloup z poloviny 17. století, svého druhu jeden z nejstarších v širokém okolí. Hořický zámek byl v současnosti účelově využíván společností Lesy České republiky, pro případné muzejní využití nabízí vynikající polohu v centru města, budovu se zajímavou historií a praktickým uspořádáním vhodnou k všestrannému využití.

Budova zámku je historicky spjata s rokem 1866 a událostmi kolem prusko-rakouské války bitvou u Sadové. V Hořicích tehdy krátce sídlilo i velitelství pruské armády a kancelář zde měl samotný pruský král Bedřich Vilém a kancléř Bismarck.

Lesní závod Hořice převzal po zániku nadace Strozziovy  se správou lesů i budovu zámku. V roce 1945 tam sídlilo ředitelství Státních lesů spravující rozsáhlé území.

Zdroj: www.zpravyceskyraj.cz

další zámecké novinky

Hluboš bude mít novou "zámeckou paní"

Potřeba zachovat odkaz T. G. Masaryka byl impuls jít do akce, říká Jana Merunková, zakladatelka a ředitelka neziskové organizace Zámek ...

Číst dále

Mizející památka, zámek Pravonín, bude zachráněna!

Dnešní rozhovor je výjimečný. Ptáte se čím? Odpověď je jednoduchá. Je vedený s velkým milovníkem historických památek Tomášem Fürstem, který ...

Číst dále

Zámek Otín - nový začátek

Zhruba před rokem se nám podařilo najít zájemkyni, která koupila krásný, ale již mnoho let chátrající zámek na jihu Čech. ...

Číst dále

MODRÁ KREV na ČT představuje dalších osm šlechtických rodů

Česká televize přichází s novými díly dokumentárního cyklu Modrá krev, v němž můžeme proniknout do světa českých šlechtických rodů. Jak ...

Číst dále
VŠECHNY NOVINKY

Kontaktovat