EN

Studio Anarchitekt se bude podílet na další etapě rekonstrukce zámku v Čížové

Rekonstrukce zámku Čížová započala již v roce 2013, kdy obec zámek koupila. Od počátku se na ní podílí i Studio Anarchitekt, které nyní vyhrálo výběrové řízení na vytvoření projektové dokumentace na stavbu. Architekt Jiří Soukup a jeho studio se rekonstrukcemi historických památek dlouhodobě zabývá, což uplatňuje i ve společnosti Chateau.cz, jejímž je jednatelem.

Historie zámku Čížová

Zámek v Čížové, který se nachází na Písecku, vznikl v 17. století přestavbou starší renesanční tvrze za Jana mladšího Deyma ze Stříteže. Jedná se o jednopatrovou budovu o dvou křídlech. Zámek je součástí rozsáhlého hospodářského dvora, v severní, starší části zámku jsou sklepy vylámané ve skále. Brána a prostranní vstupní místnost pochází z konce 16. století, v prvním poschodí barokního křídla bývala kaple sv. Jana Křtitele.

Zamek Cizova Chateau.cz 01

Studio Anarchitekt se podílí na rekonstrukci již od počátku

Zámek v Čížové je majetkem obce od roku 2013, kdy jej koupila od soukromého vlastníka. Okamžitě po zakoupení byly objednány projekční a záchranné práce, na nichž se již od počátku částečně podílel MgA. Jiří Soukup ze Studia Anarchitekt s.r.o., který je rovněž jednatelem společnosti Chateau.cz s.r.o.

Probíhající rekonstrukce

V roce 2013 byly práce na zámku zahájeny opravou střech a komínů. V roce 2014 přišla na řadu zámecká kaple. Podle informací pracovníků památkové péče byly v průběhu její rekonstrukce nalezeny naivní malby, jejichž stáří je odhadováno na přibližně 200 let. Jednalo se o malby uhlem a například kresba koně není běžná v sakrálních interiérech. V roce 2015 byly provedeny obnovy venkovních fasád a v roce 2016 pokračovaly práce na opravách jižního křídla budovy. Díky stavebně-historickému průzkumu fasád, který se v rámci plánované rekonstrukce prováděl, byly nalezeny lunety. Na již opravené fasádě jsou jejich kopie, originály jsou v současné době zakryty štukem. Kamenný portál vstupních dveří zámku byl restaurován.

Výběrové řízení na projektovou dokumentaci

V roce 2016 bylo vypsáno výběrové řízení na „Projektová dokumentace na stavbu – rekonstrukce zámku Čížová“, které vyhrálo Studio Anarchitekt s.r.o. a bude se tedy na rekonstrukci zámku v Čížové podílet i nadále. V přízemí hlavní budovy zámku bude po dokončení rekonstrukce sídlit obecní úřad, knihovna a informační centrum. V patře pak bude společenský sál, salonek propojený s obnovenou kaplí a dva provozní byty. Hospodářské křídlo bude z části využito jako zázemí obecního úřadu, v patře doplněno o prostory určené k ubytování.

Financování oprav zámku je pro obec náročné. Některé práce na zámku jsou proto financované z dotací Ministerstva kultury a na některých opravách se podílí i Jihočeský kraj. Obec vyhlásila na rekonstrukci zámku rovněž veřejnou sbírku.

Dnešní rozhovor je výjimečný. Ptáte se čím? Odpověď je jednoduchá. Je vedený s velkým milovníkem historických památek Tomášem Fürstem, který
Česká televize přichází s novými díly dokumentárního cyklu Modrá krev, v němž můžeme proniknout do světa českých šlechtických rodů. Jak