EN

Aktuální dražby - Zámek Oltyně

Dražba zámku se bude konat 18.5.2016. Nově zrekonstruovaný zámek, umístěný nedaleko Tábora, se nachází v oploceném 300 let starém anglickém parku o rozloze 80.000 m2 včetně vlastního malého rybníčku 2000 m2 a louky.

Jedná se o nově zrekonstruovaný zámek postavený kolem roku 1840 baronem z Feldegu umístěný nedaleko Tábora. Zámek se nachází v oploceném 300 let starém anglickém parku o rozloze 80.000 m2 včetně vlastního malého rybníčku 2000 m2 a louky.

[tabulka]

Místo konání prohlídky

Oltyně 15, Opařany

Vyvolávací cena: 9.900.000 Kč
Dražební jistota: 500.000 Kč
Datum a čas zahájení: 18.5.2016 v 11:50
Místo konání: v Národním domě na Vinohradech, náměstí Míru 9, Praha 2
Odhadní cena: 29.000.000 Kč
Datum prohlídek: 21.4.2016 v 10:00
26.4.2016 ve 14:00
4.5.2016 v 16:00

[/tabulka]

Objekt zámku je dvoupodlažní o celkové rozloze obou pater 2.000 m2. V přízemí jsou dva apartmány, dva pokoje, vyhřívaný bazén s protiproudem, vč. sociálního zázemí, dvě místnosti určené pro wellness. V podkroví se nachází další menší apartmán a rozsáhlý půdní prostor. Koupelny apartmánů jsou vybaveny vanami, koupelny všech pokojů jsou vybaveny sprchovými kouty. V apartmánech jsou kuchyňské linky. Veškeré prostory zámku jsou bez zařízení. Součástí pozemku je i myslivna a bývalý špejchar, ve kterém je 7 boxů pro koně a kompletně vybavené zázemí složené ze sedlovny, šatny a přípravny potravy s vlastním sociál. zázemím. Další rekonstruované prostory jsou klubovna – bar, soc. zařízení a garáž pro zemědělské stroje. Z bývalé myslivny je zrekonstruovaný objekt, který je v přízemí zařízený jako restaurace s kuchyní, samostatným soc. zařízením a hernou. V podkroví se nachází rozsáhlý apartmán 3+1. V jižním konci parku je nevyužívaná skladová hala s vlastní studnou, sociálním zařízením, žumpou a velkou garáží, el. energií. Sklad je přístupný vlastním vjezdem z okresní komunikace. Zámek není památkově chráněn. V současné době objekt není užíván.

Zámek Oltyně není památkově chráněn a ani nebyl podán návrh na zařazení na seznam památkově chráněných nemovitostí. V praxi to znamená, že zámek může být přestavěn, či upraven podle přání vlastníka. Výhodou nezapsání zámku na seznam kulturních památek je větší ochota bankovních institucí při poskytování úvěrů zajištěných těmito nemovitostmi. Například i hypotéky pro fyzickou osobu.

Možnost prohlídek po dohodě i  mimo vypsané termíny v dražební vyhlášce.

Podrobný popis:

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých:

– pozemek p.č. St. 10/1 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 8.293 m2

             Součástí je stavba: Oltyně, č.p. 15, rod.dům

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 10/1

– pozemek p.č. St. 36 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 176 m2

             Součástí je stavba: Oltyně, č.p. 37, bydlení

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 36

– pozemek p.č. St. 37/1 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 2.804 m2

             Součástí je stavba: Oltyně, č.p. 38, zem.stav.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 37/1

– pozemek p.č. St. 37/2 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 6.330 m2, způsob využití – společný dvůr

– pozemek p.č. St. 48 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 807 m2

             Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, výroba

– pozemek p.č. 50/1 – ostatní plocha, evidovaná výměra 27.473 m2, způsob využití – zeleň

– pozemek p.č. 54 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 504 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

– pozemek p.č. 59/2 – ostatní plocha, evidovaná výměra 31.255m2, způsob využití – zeleň

– stavba bez čp/če, způsob využití – výroba, stojí na parcele č. St. 48

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, KP Tábor, pro obec Opařany a k.ú. Oltyně, na LV č. 189.

[znak][/znak]

Zástavní práva, závazky:

Předmět dražby je/není  v současné době  užíván.

Na předmětu dražby je/není uzavřena nájemní smlouva.

Zdroj: www.prokonzulta.cz

Dnešní rozhovor je výjimečný. Ptáte se čím? Odpověď je jednoduchá. Je vedený s velkým milovníkem historických památek Tomášem Fürstem, který
Česká televize přichází s novými díly dokumentárního cyklu Modrá krev, v němž můžeme proniknout do světa českých šlechtických rodů. Jak