EN
Château Mladá Vožice
Okres
Tábor
Od Prahy
75 km
Cena
Cena na vyžádání

Původně renesanční zámek byl postaven v letech 1570-1603. Roku 1678 se stává novým majitelem říšský hrabě František Ferdinand Küenburg, který ho následně nechal barokně přestavět. Jeho rod vlastnil zámek až do roku 1945. Od roku 1948 až do revoluce využíván společností KOH-I-NOOR. Jedná se o čtyřkřídlou patrovou budovu s mnoha dochovanými historickými prvky. Areál zámku doplňuje zahrada. Celková rozloha prodávaného pozemku činí 9818 m2. Zámek je situován v centru jihočeského města Mladá Vožice, vzdálen 75 km od Prahy a 20 km od Tábora.

Popis zámku

Původně renesanční zámek byl postaven v letech 1570-1603 za Michala Španovského z Lisova, nejvyššího písaře Království českého. V roce 1678 přešel do vlastnictví Františka Ferdinanda Küenburga, což byl říšský hrabě z Küenburgu, císařský komorník a kanovník v Salcburku a Passově, později arcibiskup pražský. Je pravděpodobné, že měl zájem na zhodnocení sídla, které bylo zřejmě jeho nejreprezentativnějším majetkem v Čechách. Založil zde například významnou knihovnu, doplňovanou po dalších 150 let jeho potomky (v roce 1947 byla knihovna odvezena, od roku 1958 umístěna v Muzeu knihy ve Žďáru nad Sázavou; v tu dobu měla knihovna 6196 svazků, z toho 92 jich bylo v rukopisech). Majetkem jeho rodu byl zámek až do roku 1945, kdy byl znárodněn. Za Küenburgů byl zámek přestavěn do dnešní barokní podoby. Menší úpravy proběhly ještě v 19. století ve stylu klasicismu.

Zámecká budova má čtyři křídla, uprostřed je obdélníkové nádvoří. Přední křídlo je jednopatrové, ostatní křídla dvoupatrová. Sedlové střechy bočních a zadního křídla jsou ve stejné výškové úrovni, střechy bočních křídel jsou v přední fasádě ukončeny valbami a střecha předního křídla k nim dobíhá v nižší úrovni. K zámku náleží i zámecká zahrada o rozloze cca 6700 m2, její hlavní část se nachází za zámkem. Další část původní zámecké zahrady patří obci (zahrada byla rozdělena v 50tých letech 20.stol.).

Během barokních přestaveb byla realizována dispozice přízemí se zachovalými vstupy, monumentální vstupním prostorem se zachovalou freskou na stropě, s navazujícím schodištěm v pravém nároží a se sálem předků v patře. V levém křídle navazovaly na sál hraběcí komnaty s kaplí. Do zadního křídla bylo vloženo nové tříramenné schodiště a za ním salla terena.

Zámek má 59 místností, je podsklepen asi ze 30 %. Zadní část zámku se původně využívala jako pivovar a sladovna. Dodnes se zde dochovalo mnoho unikátních historických prvků jako např. vyřezávaná starobylá vrata při hlavním vjezdu, umělecky provedený balkón, klenby všech podlaží, štuková a malovaná dekorace některých stěn a stropů, barokní dřevěné dveře apod.
V minulých letech došlo k částečné rekonstrukci, byla zrekonstruována celá střecha, hlavní sál (sál předků) + freska nad schodištěm a přední část fasády.

Na zámku je přivedena voda (z městské vodovodní sítě), plyn a elektřina. V zámeckém areálu se nachází studna, ale nevyužívaná.
Zámek je ve stavu před rekonstrukcí, prázdný.
Zámek tvoří spolu s vedle stojícím děkanským kostelem hlavní dominanty náměstí Mladé Vožice.

Celková plocha prodávaného pozemku činí 9818 m2.

Lokalita

Mladá Vožice leží v údolí řeky Blanice severovýchodně od Tábora, v Mladovožické pahorkatině, nazývané rovněž Holé vrchy. V okolí se nachází mnoho významných památek jako např. zřícenina hradu Šelmberg, zámek Vlašim, Skanzen Vysoký Chlumec, rozhledna Velký Blaník, Chýnovská jeskyně, hrad Kámen a další.

Historie

Václav Voračický z Paběnic nechal vystavět v městečku Mladá Vožice po r.1550 renesanční zámek, který je poprvé doložen v r.1579, kdy Vožici prodal císař Rudolf II. do dědičného držení Michalu Špánovskému z Lisova. Michalův syn Jáchym prodal zámek a městečko Vožici s pivovarem a vesnicemi Lhotkou a Janovem v r.1603 nejvyššímu vojenskému zásobovateli v Uhrách, Janu Bernardovi Fünfkircherovi z Fünfkircha. Jan Bernard byl za účast na stavovském povstání v r.1620 odsouzen k trestu smrti a ztrátě majetku. V r.1625 dostal milost a zemřel ve vězení na zbirožském hradě. Vožici prodala královská komora v r. 1623 císařskému generálu Donu Baltazaru de Marradasovi, od kterého ji koupila v r.1628 Veronika Přehořovská, Častolárová z Dlouhé Vsi. V r.1678 prodal rytíř Kryštof Karel Přehořovský z Kvasejovic vožické panství, ke kterému patřilo již dalších 21 vesnic, hraběti Františku Ferdinandu z Küenburgovi. Biskup Küenburg, od r.1710 pražský arcibiskup, panství rozšířil v letech 1681-1717 o dalších 10 vsí a dvě tvrze. Maxmilián Josef Küenburg započal s přestavbou renesančního zámku na čtyřkřídlý barokní zámek, jehož přestavba skončila v r.1734. Jižně a severně od zámku byl vybudován park. Za sedmileté války v letech 1756-1763 byl na zámku umístěn vojenský lazaret. V 19.stol. byly provedeny klasicistní úpravy. Vožice patřila Küenburgům až do r.1945, kdy jim byla konfiskována. Zámek byl v r.1948 upraven pro potřeby podniku KOH-I-NOOR. Roku 1989 prodal KOH-I-NOOR zámek akciové společnosti Dialog. Od té doby se zde vystřídalo několik soukromých majitelů.
Zdroj: www.turistika.cz

Kontaktovat
Klientská sekce
V Klientské sekci naleznete další zajímavé zámky, jejichž prodej není prezentován veřejně, jsou součástí naší neveřejné nabídky. Zámky jsou určeny pro registrované uživatele společnosti CHATEAU.cz, kteří je uvidí po přihlášení do této sekce.
Chcete-li získat přístup do této sekce,
kontaktujte nás.
Více nemovitostí
Okres Ústí nad Labem
Cena na vyžádání
Více informací
Okres Mělník
Cena na vyžádání
Více informací
Okres Uherské Hradiště
20.000.000 CZK
Více informací