Château Krnsko

Původně renesanční, následně barokní zámek Krnsko byl vystavěn v 16. století. Jedná se o čtyřkřídlou jednopatrovou budovu se čtvercovým dvorem, která je obklopena anglickým parkem o rozloze necelé 4 ha. Zámek sloužil ve 20. století jako sirotčinec, později jako domov důchodců. Dnes je objekt opuštěný, ale ve velmi dobrém stavu. Zámek se nachází v obci Horní Krnsko, 7 km od Mladé Boleslavi a 40 km na sever od okraje Prahy.

Pokud máte zájem o náš katalog, pošlete nám žádost přes kontaktní formulář. +420 777 816 220
Kontaktovat
Cena na vyžádání
Okres: Mladá Boleslav
Vzdálenost od Prahy: 40 km

Popis zámku

Exkluzivně nabízíme k prodeji zámek ležící na vysoké stráni nad údolím Strenického potoka, v západní části obce Horní Krnsko. Zámek Krnsko je čtyřkřídlá dvoupatrová budova, zčásti podsklepená, s vnitřním čtvercovým dvorem. Na severním barokním křídle je ve středu rizalitu polokruhový portál, nad nímž vystupuje čtyřboká věž s cibulovitou bání. Na třech stranách menšího nádvoří se zachovaly renesanční arkády na pilířích s obytným ochozem, který propojuje všechny místnosti zámku s centrálním schodištěm umístěným v jižním křídle.
Západním směrem od zámecké budovy se rozprostírá bývalý anglický park o rozloze cca 4 ha, zřízený na místě zasypaných příkopů bývalého opevnění tvrze. Na východní straně zámku byla v poslední době obnovena původní zámecká nádrž.
K zámku vedou dvě cesty – dnes je nejvíce používaná brána přístupná nejkratší cestou po místní komunikaci kolem rybníka ze středu obce. Hlavní brána je situovaná v ose hlavního vstupu do zámku a po stranách je zdůrazněna dvojicí barokních soch.

Dispozice zámku

V přízemí se nachází zhruba 11 místností převážně zaklenutých, původně zde byla umístěna kuchyně, jídelna a pobytové místnosti. V patře je 13 obytných místností se společným sociálním zázemím. V krovu se nachází ještě 3 pobytové místnosti a umývárna vestavěné do sedlové střechy jižního průčelí, zbytek krovu je nevyužitá půda. Jihovýchodní část objektu je podsklepená, ze zahrady přístupná z terénu.

Užitná plocha je celkem 1878m2, z toho: přízemí 658 m2 (včetně chodeb), první patro 672 m2 (včetně chodeb), půda 188 m2 (včetně pokojů), sklepy cca 360 m2.

Okolí zámku

Barokní zámek Krnsko je významným urbanistickým a krajinotvorným prvkem v okolí soutoku Strenického potoka a řeky Jizery mezi obcemi Krnsko a Jizerní Vtelno, kde můžete navštívit např. zámek Nový Stránov. Nedaleko také leží obec Písková Lhota, kde se nachází zřícenina středověkého hradu Starý Stránov.
V blízkosti 7 km od zámku se nachází město Mladá Boleslav, kde najdete veškerou občanskou vybavenost (školy, lékaře, nemocnice, atd.), spoustu krásných a významných památek jako např. Hrad – Muzeum Mladoboleslavska, Městské divadlo, Hvězdárna a další, a v neposlední řadě i jednu z nejúspěšnějších českých společností Škoda Auto, která má ve městě i své muzeum.

Historie zámku

První zprávy o vsi Krnsko pocházejí z druhé poloviny 14.stol.. V l. 1354-1364 ji držel Arnošt z Krnska, r. 1388 Jindřich Chmel z Krnska. V průběhu 15. stol. patřilo Krnsko postupně různým drobným majitelům, až v r. 1464, po smrti Zdislava z Krnska připadlo k boleslavskému panství Jindřicha z Michalovic. Tehdy je první zmínka i o existenci zdejší tvrze, která stála v části obce zvané Horní Krnsko. Součástí boleslavského panství bylo Krnsko jen do r. 1476, kdy je Jan z Cimburka a Tovačova prodal Janu Vančurovi z Řehnic.
Původní tvrz byla v průběhu 16. stol. přestavěna na renesanční zámek, který byl dále rozšiřován. Podle zprávy z r. 1650 se celý komplex skládal ze starého a nového paláce, staré a nové zbrojnice, kuchyně, sklepů, koníren a dalších obytných místností a hospodářských budov.
V r. 1726 koupil Krnsko Josef František z Vrbna, který později přestavěl zámek v barokním slohu. Je to čtyřkřídlá jednopatrová budova se čtvercovým dvorem. Na severní straně je ve středu rizalitu polokruhový portál, nad nímž vystupuje čtyřboká věž s cibulovitou bání. Na třech stranách nádvoří se zachovaly renesanční arkády na pilířích, pouze na severní straně byly při úpravách zazděny. Kolem zámku je anglický park na místě zasypaných příkopů bývalého opevnění.
Na sklonku 18. stol. připadlo Krnsko Václavu Šporkovi. Za Šporků byl zámek v r. 1842 opravován. Šporkové sídlili na Krnsku až do r. 1873, kdy panství koupil Eugen Vratislav z Mitrovic.
V r. 1919 byl v Krneckém zámku zřízen sirotčinec a později sloužil jako domov důchodců. V současnosti je v soukromém vlastnictví a je veřejnosti nepřístupný.

Pokud máte zájem o náš katalog, pošlete nám žádost přes kontaktní formulář. +420 777 816 220
Kontaktovat
MgA. Jiří Soukup

Slovo
architekta

Zámek Krnsko si Vás získá hlavně svojí unikátní polohou, z jižního průčelí zámku a z anglického parku je vidět přes hluboké údolí na protější zelenou stráň se zámkem Nový Stránov. Severní příjezdová brána k zámku je lemovaná dvojicí pískovcových barokních soch sv. Antonína a sv. Františka. Výrazné barokní průčelí s čtvercovou věží umocňuje cibulovitá báň a erb pánů z Vrby z pol. 18. st. nad hlavním vstupem.

Zámek do nedávna vlastnili potomci původních majitelů z rodu Vratislav z Mitrovic. Zámek bohužel již od 30. let minulého století neslouží svému původnímu účelu honosného sídla hraběte Šporka. Jak dokládá dobová literatura, zámek byl ještě v 19. st. vybaven řadou uměleckohistorických předmětů ze sbírky rodiny Šporků.

Hrabě František Antonín Špork byl svérázný šlechtic, mecenáš umění, filozof, esoterik a zakladatel první zednářské lóže v Čechách a údajně i čestným členem tajemného křesťanského bratrstva Amici crucis (Přátelé kříže). Díky autentickému Semanovu Deníku, který sepsal hofmistr na hraběcím dvoře hraběte Šporka, se můžete přenést do doby největší slávy i na zámku Krnsko.

Díky dochovaným materiálům o vybavení zámku je možné vyhledat autentické vybavení a zámek zčásti vrátit v čase do původní podoby. Stopy jsou na místě znatelné i přes dezolátní stav interiéru, ve kterém se zámek ocitl po 40 letech komunistické éry.

Zámek má ideální velikost na rodinné sídlo nebo menší luxusní zámecký penzion. V zámku je možné zbudovat přibližně 22 pokojů hotelového typu, případně využít část půdy nebo na místě původní stodoly a sýpky vystavět další ubytovací kapacity. V suterénu objektu kde byla původní kotelna je možné buď vrátit původní konírny nebo unikátní prostory proměnit například na bazén s wellnessem.

Dům je z venku ve velice dobrém stavu, krovy a střecha vyžadují částečné opravy. Zásadní rekonstrukce čeká objekt uvnitř kvůli nevhodnému využívání zámku v posledních 30 letech jako domova důchodců. Interiér zámku je možné pojmou zcela nově a navázat tak na kvalitní úpravy provedené již v 30. letech minulého století. V poslední době byly odstraněny některé nevhodné zásahy a novodobé příčky a zámek postupně odhaluje svoji původní podobu. Na východní straně zámku byla obnovena původní vodní nádrž a dochází k odkrytí původních zarostlých cest v krásném zámeckém parku.

Na zámek je možné čerpat finance z krajských dotačních titulů na obnovu fasády a sousoší před zámkem. Vzhledem k řadě cenných chráněných stromů je obnovu parku a vodní nádrže možné spolufinancovat ze zdrojů AOPK. Obnova inženýrských sítí řeší nové vedení obce ve spolupráci s majiteli zámku.

MgA. Jiří Soukup

Více nemovitostí

Château Nahošice

27.000.000 CZK
Více...

Château Osová

Cena na vyžádání
Více...

Château Choustník

Cena na vyžádání
Více...

Château Starosedlský hrádek

Cena na vyžádání
Více...

Château Historický objekt FILIPOV

3.985.000 CZK
Více...

Château Chrančovice

7.000.000 CZK
Více...

Château Spitzerova vila

Cena na vyžádání
Více...

Château Starý Hrozňatov

25.500.000 CZK
Více...

Château Neznašov

Cena na vyžádání
Více...

Château Lechovice

28.000.000 CZK
Více...

Château Stružná

Cena na vyžádání
Více...

Château Slavičín

Cena na vyžádání
Více...

Château Ořechov

35.000.000 CZK
Více...

Château Jetřichovice

25.000.000 CZK
Více...
Všechny nemovitosti

Kontaktovat