Château Tvrz Dražice

Zřícenina hradu Dražice stojí na skalnatém ostrohu nad řekou Jizerou. Z původně honosného gotického hradu, který založil pravděpodobně purkrabí Pražského hradu Řehoř (Řehník) z Litovic v polovině 13. století, se do dnešních dnů dochovalo jen malé torzo a hradní sýpka. Svou dostupností z hlavního města, polohou na turistických a cyklistických trasách a celkovou snadnou přístupností je ideálním místem pro vytvoření atraktivního zázemí pro jednodenní výlety i společenské a kulturní akce. K možné rekonstrukci a využití areálu je vytvořena studie. Dražice jsou částí města Benátky nad Jizerou a leží cca 40 km od Prahy.

Pokud máte zájem o náš katalog, pošlete nám žádost přes kontaktní formulář. +420 777 816 220
Kontaktovat
Cena na vyžádání
Okres: Mladá Boleslav

Popis hradu

Při cestě po dálnici D10 směrem na Mladou Boleslav si nelze nevšimnout romantické zříceniny hradu Dražice. V nadmořské výšce 220 metrů ční nad řekou Jizerou jako připomínka naší historie. Původně gotický hrad vznikl pravděpodobně v polovině 13. století, postavit ho nechal purkrabí Pražského hradu Řehoř (Řehník) z Litovic. Hned dvakrát hrad odolal vypálení (poprvé husity, podruhé vojskem krále Jiřího z Poděbrad), pokaždé byl znovu obnoven. Když ho však rod Donínů v 16. století opustil pravděpodobně kvůli pohodlnějšímu bydlení v zámku v Benátkách nad Jizerou, definitivně zpustl. Zřícenina je od roku 1958 chráněna jako kulturní památka ČR. Hrad Dražice je dobře přístupný, leží u zatáčky silnice na okraji stejnojmenné vesnice. Vede k ní a kolem ní několik oblíbených turistických a cyklistických tras. Vzdálenost od hlavního města je cca 40 km. Ze samotného hradu se dochovalo pouze malé torzo a hradní sýpka. Nejcennější částí zříceniny jsou zdi jižního velkého paláce a okna kaple v přilehlé věži, ve které se nachází zbytky valeně klenutého prostoru. Z paláce jsou zachovány zbytky krbů a sopouchů. Sýpka je budova na západním okraji areálu. Zastavěná plocha činí 416 m2. Má tři patra a k jejím nesporným výhodám patří to, že pro ni již bylo vydáno stavební povolení se záměrem zbudování restaurace. V budově sýpky je elektro přípojka. Celková rozloha pozemku činí 2500 m2.

Studie na obnovu zříceniny a využití objektu

Chateau.cz a Studio Anarchitekt připravil studii na obnovu zříceniny a využití objektu. V objektu spatřujeme jak nutnost konzervace torza vzácné gotické památky, tak řadu možností k využití, a to především v oblasti volnočasových aktivit a svateb. Obnova by proběhla v několika etapách a zahrnovala by především rekonstrukci stávajícího areálu – počítá s opravou paláce s kaplí, který je v havarijním stavu, využitím sýpky na minipivovar s restaurací, úpravou nádvoří mimo jiné i pro pořádání komorních kulturních a společenských akcí a revitalizací zeleně v okolí areálu. Projekt je připravován i ve spolupráci s městem Benátky nad Jizerou.

Historie zámku

První zmínka o hradu pochází z roku 1264, přičemž je pravděpodobné, že byl založen krátce před tím, a to purkrabím Pražského hradu Řehořem (Řehníkem) z Litovic. Dražice prošly dvěma stavebními obdobími. Řehoř z Litovic se stavbou začal, neukončil ji však. Chybějící střechy, ochozy a opevnění dokončili až jeho synové – především pak Jan IV. z Dražic, pražský biskup. Ten během svého pobytu v Avignonu poznal francouzskou kulturu a architekturu, což uplatnil právě při přestavbě dražického hradu. Palác zvýšil o jedno patro, přistavil k němu čtyřbokou věž s kaplí, v areálu nechal zbudovat ještě jeden menší palác. Gotickou přestavbu hradu dokončil v letech 1329-1343. Synovec Jana IV. z Dražic Jan z Dražic založil se svolením markraběte moravského a českého zemského správce Karla (později Karla IV.) město Nové Benátky. Na začátku 15. století zdědil Dražice Aleš Škopek z Dubé. V r. 1424 byl hrad vypálen katolickými pány, kteří tím trestali dražického pána za to, že se na čáslavském sněmu přidal ke straně podobojí. Hrad byl obnoven, brzy byl ale znovu vypálen, a to vojsky Jiřího z Poděbrad. I poté byl opraven. Novými majiteli se stali páni z Kunvaldu, po nich Hynek Bořita z Martinic a r. 1512 koupil Dražice Bedřich z Donína. Rod Donínů si však nechal postavit zámek Nové Benátky a hrad Dražice opustil. Ten pak pustl, až koncem 16. století zůstal zcela neobýván.

Pokud máte zájem o náš katalog, pošlete nám žádost přes kontaktní formulář. +420 777 816 220
Kontaktovat

Více nemovitostí

Château Hořín - rezervace

Cena na vyžádání
Více...

Château Fara Budislav

Cena na vyžádání
Více...

Château Luka nad Jihlavou

Cena na vyžádání
Více...

Château Porkertova vila

Cena na vyžádání
Více...

Château Litohoř

12.000.000 CZK
Více...

Château Osová

19.900.000 CZK
Více...

Château Choustník

Cena na vyžádání
Více...

Château Historický objekt FILIPOV

3.985.000 CZK
Více...

Château Stružná

Cena na vyžádání
Více...

Château Ořechov

35.000.000 CZK
Více...

Château Jetřichovice

25.000.000 CZK
Více...
Všechny nemovitosti

Kontaktovat