Château Neznašov - REZERVACE

Empírový zámek Neznašov byl přestavěný z tvrze v roce 1800 Prosperem Berchtoldem z Uherčic. Zámek je patrová, jednokřídlá budova, kterou obklopuje park o velikosti cca 2 ha. K zámku patří ještě špýchar, dříve využívaný jako sýpka. Zámek leží v obci Všemyslice, asi 3 km západně od Týna nad Vltavou nad soutokem řek Lužnice a Vltavy. Obec se nachází v Jihočeském kraji, cca 120 km od Prahy.

Pokud máte zájem o náš katalog, pošlete nám žádost přes kontaktní formulář. +420 777 816 220
Kontaktovat
Cena: 6.500.000 CZK
Okres: České Budějovice
Vzdálenost od Prahy: 120 km

Popis zámku

Zámek Neznašov je situován na jihozápadním okraji přibližně obdélné návsi, která postupem času vznikla na části okrasné zahrady zámeckého parku. Zámecký park tvoří asi 400 vzrostlých listnatých a jehličnatých stromů (průměrné stáří 80 let). Jeho rozloha činí 22 527 m2. Dnes neudržovaný.

Zámek je vystavěn jako uzavřená patrová budova se čtyřstrannou dispozicí kolem malého obdélného vnitřního nádvoří.

Zámeckou budovu koupila současná majitelka v roce 2004. Celý zámek převzala v značně zdevastovaném stavu od posledních majitelů. K nemovitosti odkoupila v roce 2005 část parku (parc. č. 15117 o výměře 3927 m2). Větší zbývající část parku v roce 2006 odkoupila od OÚ Neznašov ( parc. č. 208/21 o výměře 18866 m2) se snahou zachovat původní celek.

Technický stav je silně poznamenán bývalým využíváním vojenskou službou a následnou řadou majitelů, kteří objekt zdevastovali. V minulosti způsobila částečně chybějící krytina zatékání vody a tím statické poruchy některých nosných konstrukcí, zejména v 1. patře zámku, kde se zřítila část stropu v sále na jižním nároží a v chodbě v SV křídle. Škody způsobené vodou utrpěla také zámecká kaple, kde byla poničena konstrukce klenby a nástěnné malby.

Na objektu bývalé sýpky byla zrekonstruována střecha a provedena s příspěvkem Jihočeského kraje obnova střešní krytiny v roce 2005. Stavba nejeví známky poškození nebo statických poruch.

Dispozice zámku

– suterén – 1.np 47.88 m2 nevyužívaný sklep
– přízemí – 1.np 869,11 m2, jednotlivé místnosti se nachází po obvodě stavby a vnitřní část budovy tvoří obchozí chodba
– 1. patro – 865,32 m2, místnosti včetně zámecké kaple
– památkově chráněný objekt
– dvoupodlažní zděná budova s částečným podsklepením a vnitřním dvorem
zastavěná plocha o výměře 970 m2

K zámku náleží ještě zemědělská budova, špýchar, dříve využívaná jako sýpka. Střešní konstrukce a krytina je po rekonstrukci. Zastavěná plocha špýcharu činí 346 m2.

Celkový objekt zámku je památkově chráněn, zejména pak zámecká kaple. Vnější oplocení kolem objektu a parku tvoří cihelná zeď. K hlavní stavbě náleží oplocení, studny, venkovní úpravy – přípojky vody a kanalizace, elektro přípojka, zpevněné plochy, septik, venkovní osvětlení, vodoměrná šachta, podzemní betonový úkryt (16 x 16 m).

V roce 1919 převzala po svém zemřelém otci Otakaru Berchtoldovi statek Neznašov jeho jediná dcera Juliana. K zámku patřil i protilehlý hospodářský dvůr, kterého se však majitelka zámku Juliana Schnöblingová s její dcerou Helenou dobrovolně vzdala dne 15. ledna 1948. Po roce 1948 sloužil zámek jako sklad vojenské výstroje.

Připravené granty

V rámci obnovy objektu byli zahájeny jednání s památkovým ústavem a v roce 2017 bylo požádáno a zařazení památky do havarijního programu MK ČR. Na zámek je možné dále čerpat dotace z programu na obnovu kulturního dědictví MK ČR. Byla zahájena příprava na aktualizaci dendrologického průzkumu pro možné podání grantu na záchranu chráněné zeleně v zámeckém parku z programu AOPK.

Historie zámku

Nejstarší zmínka o vsi Neznašov pochází z r. 1407. Samostatný dvůr s tvrzí zde patrně vznikl po r. 1540 za Kořenských z Terešova. Zdeněk Terenský z Terešova se za stavovského povstání přidal na stranu odbojných stavů a jeho majetek byl jako konfiskát prodán Sezimovi z Vrtby. Po smrti posledního člena vrtbovského rodu, Karolíny, provdané Chermontové, zdědila Neznašov její dcera Filipína, provdaná za r. 1764 za Karla Bedřich Schütze. Tvrz však byla pro jeho velké dluhy v dražbě prodána a získal ji hrabě Prosper Berchtold z Uherčic. Neznašovská tvrz se ještě uváděla v r. 1757, ale hned za prvního Berchtolda byla okolo r. 1800 přestavěna v empírovém slohu s kaplí sv. Jana Nepomuckého. A u zámku byl založen malý park. Ve druhé pol. 20.století byl majitelem zámku československý stát a byly v něm vojenské sklady.

Pokud máte zájem o náš katalog, pošlete nám žádost přes kontaktní formulář. +420 777 816 220
Kontaktovat

Více nemovitostí

Château Vila Čerych

Cena na vyžádání
Více...

Château Fara Budislav

Cena na vyžádání
Více...

Château Liberecká Střelnice

Cena na vyžádání
Více...

Château Piaristická kolej

Cena na vyžádání
Více...

Château Mostov - REZERVACE

Cena na vyžádání
Více...

Château Luka nad Jihlavou

Cena na vyžádání
Více...

Château Litohoř

12.000.000 CZK
Více...

Château Tvrz Dražice

Cena na vyžádání
Více...

Château Nahošice

25.500.000 CZK
Více...

Château Osová

19.900.000 CZK
Více...

Château Choustník

Cena na vyžádání
Více...

Château Historický objekt FILIPOV

3.985.000 CZK
Více...

Château Prčice

22.000.000 CZK
Více...

Château Stružná

Cena na vyžádání
Více...

Château Ořechov

35.000.000 CZK
Více...

Château Jetřichovice

25.000.000 CZK
Více...
Všechny nemovitosti

Kontaktovat