EN
Myslivna Černošice
Okres
Praha - západ
Od Prahy
18
Cena
Cena na vyžádání

Rondokubistický objekt Myslivna „Na Stráži“ byl postaven roku 1924 dle projektu stavitele ing. Otakara Nypla pro Cyrila Bartoně z Dobenína (CBD). Stavba byla s velkou pravděpodobností ovlivněna realizacemi Dušana Jurkoviče. Od roku 1958 je zařazena mezi kulturní památky. Vedle Myslivny stojí stáje pro cca 7 koní, dále se zde nachází hospodářská budova, součástí je i ovocný sad a les. Celková rozloha pozemku činí 15.057 m2. Myslivna Černošice se nachází v okrese Praha-západ, cca 18 km jihozápadně od centra Prahy, 5 km od Zbraslavi.

Popis objektu

Jak napovídá název „Na Stráži“, byla zde v dávné minulosti střežena stará zemská stezka. A právě zde si nechal majitel zbraslavského panství, bohatý podnikatel a mecenáš Cyril Bartoň z Dobenína, postavit jednu ze svých mysliven. Stavba této nádherné myslivny s dotykem hodnot slovanské lidové architektury, kterou jí vtiskl význačný architekt slovenského původu Dušan Jurkovič, se nachází na pozemku o celkové rozloze 15.057 m2 včetně zastavěné plochy. Na vilu navazují stáje pro cca 7 koní a kancelář správce s hospodářským zázemím z 2. pol. 20. stol.. Součástí je i ovocný sad a lesní pozemky. Myslivna je 3 podlažní podsklepená budova s půdou. Přízemí je zděné z kamene a 2 obytná patra s podkrovím jsou dřevěná s roubením. Půda je velice prostorná. Architektura s užitím přírodního materiálu je založena na souhře řezbářských motivů, detailů a živé barevnosti. Reprezentativnost stavby s odkazem na majitele zbraslavského panství Cyrila Bartoně z Dobenína určují jeho iniciály CBD ve štítu kolem oválných oken a deska s erbem zasazená v kamenné podezdívce. Pod erbem je okenní otvor krytý mříží s vkomponovaným letopočtem 1924. Hlavní kamenný pravoúhlý vstupní portál má vyrytý nápis: L.P. 1924 POSTAVĚNO PÉČÍ A NÁKLADEM/ CYRILLA BARTONĚ Z DOBENÍNA/ PROJEKT. A PROVEDL ING. O. NYPL STAVITEL. Interiér přízemí obsahuje kamenné pravoúhlé portály s původními dveřmi, kamenné schodiště z přízemí do patra a dřevěné schodiště s jednoduše členěným zábradlím do druhého obytného patra. Střecha je sedlová s novodobou plechovou krytinou. U budovy myslivny je položen kamenný erb, který obíhá nápis: 1910 CYRILL RYT. BARTON Z DOBENINA (druhotné umístění ze zrušené myslivny). Předmětem ochrany je objekt Myslivny a přilehlé pozemky.

Dispozice objektu a projekt

Myslivna „Na Stráži“ leží mimo hlavní zástavbu Černošic, západně na vyvýšené plošině „Na Stráži“, od hlavní zástavby Horních Černošic jej dělí vrch Babka (364 m). Areál myslivny vznikl pravděpodobně až se stavbou hájenky v roce 1924. Dispozice: Zastavěná plocha vily čp. 351 rodinný dům: 129 m2< Zastavěná plocha hospodářské budovy: 288 m2 Užitná plocha Myslivny: 1.PP: 128 m2 1.NP: 128 m2 2. NP podkroví: 104 m2 3. NP půda: 46 m2 Celkem užitná plocha: 406 m2 Užitná plocha hospodářské budovy: 1.NP: 351 m2 2.NP: 263 m2 Celkem užitná plocha: 614 m2 Celková plocha prodávaného pozemku činí 15.057 m2. Objekt je připojen na obecní elektřinu a plynovod. Na pozemku se nachází 2 vlastní studny (27 m a 60 m), které objekt zásobují vodou. Likvidace splaškových vod je zajištěna pomocí domácí ČOV. Na konci roku 2019 byl schválen návrh rekonstrukce a úpravy myslivny, rekonstrukce administrativního / hospodářského objektu a návrh revitalizace celého areálu. Návrh úprav areálu řeší úpravu zpevněných ploch, odvodnění svrchní vody pomocí drenáže, akumulaci dešťové vody a její využití a zasakování v rámci pozemku. V roce 2019 byla realizována nová studna na pozemku. V roce 2020/2021 byla realizována rekonstrukce fasády a části interiéru objektu myslivny. Rekonstrukce byla zčásti hrazena z grantových prostředků.

Kontaktovat
Klientská sekce
V Klientské sekci naleznete další zajímavé zámky, jejichž prodej není prezentován veřejně, jsou součástí naší neveřejné nabídky. Zámky jsou určeny pro registrované uživatele společnosti CHATEAU.cz, kteří je uvidí po přihlášení do této sekce.
Chcete-li získat přístup do této sekce,
kontaktujte nás.
Více nemovitostí
Okres Mělník
Cena na vyžádání
Více informací
Okres Ústí nad Orlicí
49.000.000 CZK
Více informací
Okres Uherské Hradiště
Cena na vyžádání
Více informací